Home / Nieuws / Marc van Zanten en Marlous de Groot benoemd tot curatoren...

Marc van Zanten en Marlous de Groot benoemd tot curatoren in faillissement van Slotervaartziekenhuis

26/10/2018

Op 25 oktober 2018 zijn mr. Marc van Zanten en mr. Marlous de Groot door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curatoren in het faillissement van het Slotervaartziekenhuis B.V.

De rechtbank had twee dagen eerder aan het Slotervaartziekenhuis voorlopige surseance van betaling verleend waarbij mr. W.F. Korthals Altes en mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissarissen en mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot tot bewindvoerders waren benoemd.

Faillissement onafwendbaar

Een faillissement bleek onafwendbaar. Op 25 oktober 2018 hebben de bewindvoerders, in samenspraak met het bestuur van het Slotervaartziekenhuis, de Rechtbank Amsterdam verzocht en de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. De bewindvoerders zijn aangesteld als curatoren.

Faillissementsverslag
Verwacht wordt dat eind november 2018 het eerste openbare faillissementsverslag zal worden gepubliceerd. In dit verslag zal worden ingegaan op de bevindingen van de curatoren en de werkzaamheden die de curatoren in het kader van de afwikkeling van het faillissement hebben verricht.

Informatie
Meer informatie over de ontwikkelingen rondom het faillissement en het indienen van vorderingen vindt u hier.

Juristen

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam
Portret van Marlous Groot
Marlous de Groot
Partner
Amsterdam