Home / Nieuws / Richtlijn betaaldiensten per 1 november in Nederl...

Richtlijn betaaldiensten per 1 november in Nederland

28/04/2009

Per 1 november 2009 dient de richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, de "PSD") als wet in Nederland te zijn ingevoerd. Deze richtlijn heeft ten doel ervoor te zorgen dat betalingen binnen de EU - met name overmakingen, automatische afschrijvingen, kaartbetalingen en zogenaamde money transfer - gemakkelijk, veilig en efficiënt worden. De richtlijn introduceert en harmoniseert de regels ten aanzien van de aanbieders van betaaldiensten.

Onderaan deze pagina kunt u een presentatie openen over de richtlijn betaaldiensten.

Biedt u betaaldiensten aan?
Als uw bedrijfsvoering bestaat uit het verlenen van betaaldiensten dan heeft u een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank en zijn specifieke informatie- en transparantieverplichtingen omtrent betaaldiensten van toepassing. Als u een bankvergunning heeft, dan is het niet nodig een nieuwe vergunning te verkrijgen. Echter, zelfs al heeft u een bankvergunning, dan nog zal de bedrijfsvoering moeten worden aangepast!

De gevolgen per november van dit jaar zijn groot. Als u een van onderstaande diensten verleent, zal dit een enorme impact hebben op uw bedrijfsvoering.

Deze betaaldiensten zijn:

 • diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen, alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn.
 • diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen, alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn.
 • uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder:
  - uitvoering van automatische debiteringen, met inbegrip van eenmalige automatische debiteringen;
  - uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument;
  -uitvoering van overmakingen, met inbegrip van automatische betalingsopdrachten.
 • uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt vertrekt:
  - uitvoering van automatische debiteringen, met inbegrip van eenmalige automatische debiteringen;
  - uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument;
  - uitvoering van overmakingen, met inbegrip van doorlopende opdrachten.
 • uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten
 • geldtransfers
 • uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument, en waarbij de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiedienst, het IT-systeem of het netwerk, louter optredend als intermediair tussen de betalingsdienstgebruiker en de persoon die de goederen levert of de diensten verricht.

CMS Derks Star Busmann heeft specialisten in huis die u kunnen helpen met de analyse of u onder de werkingssfeer van de PSD valt. Wij kunnen u bovendien assisteren met een eventueel vergunningstraject en/of structurering van de ao/ic. Tevens hebben wij een team van juristen paraat die contracten controleert op compliance met de PSD en op verzoek aanpassingen voorstelt.

Voor meer informatie of assistentie kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep Banking & Financeof met uw gebruikelijke contactpersoon bij CMS Derks Star Busmann.

Nieuws
Presentatie Ondernemingsrecht
Downloaden
PDF 151,3 kB