Home / Expertise / Banking & Finance / Transactional Banking

Transactional Banking

Nederland

Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te voorzien in een markt met steeds meer concurrentie en risico.

Onze juristen hebben jarenlange ervaring in het adviseren over financieringsstructuren, zowel aan bankzijde als aan klantzijde. Wij begeleiden onze cliënten van de begin- en onderhandelingsfase, het opstellen van de documentatie en het geven van juridisch advies tot het vestigen en uitoefenen van zekerheidrechten.

U kunt een beroep doen op onze brede kennis en ervaring op de volgende gebieden:

  • Acquisition Finance
  • Asset Finance en Leasing
  • Bank Lending
  • Leveraged Finance
  • Project Finance en PPS
  • Real Estate Finance
  • Refinancing
  • Structured Finance en Securitisation

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw financieringsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

Lees meer Lees minder

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019
June 2019
CMS Ban­king & Fi­nan­ce Glo­bal Bro­chu­re
Fi­nan­ci­al and ban­king le­gis­la­ti­on does not stand still. So nei­ther do we.At CMS we em­ploy over 500 ban­king & fi­nan­ce la­wy­ers to an­ti­ci­pa­te, in­ter­pret and ad­vi­se on the lo­cal, cross-bor­der and in­ter­na­ti­o­nal laws sha­ping your mar­kets. So wha­te­ver is ah
March 2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the tax sy­s­tem?
Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

Feed

Toon alleen
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
June 2018
DTEK bank debt re­struc­tu­red in mar­ket-in­flu­en­cing USD 1.1bn deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
07/07/2015
CMS Gui­de: Eu­ro­fit – ma­na­ging the risks ari­sing from the Eu­ro­zo­ne cri­sis
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
29/03/2013
Re­dac­ti­o­neel
06/06/2012
CMS ad­vi­seert bij ver­koop meer­der­heids­be­lang in Ta­lent&Pro
24/05/2012
CMS re­port Mar­ket abu­se across Eu­ro­pe - in­ves­ti­ga­ti­on, com­pli­an­ce and MAD...
04-01-2012
De hoofd­ac­ti­vi­teit van be­taal­dienst­ver­le­ners
20/09/2011
CMS ad­vi­seert bij over­na­me van Tho­mas Cook Reis­bu­ro Groep B.V. door VR...
15/04/2011
Zorg­plicht ver­mo­gens­be­heer­der. Cau­sa­li­teits­on­ze­ker­heid (HR, 24 de­cem­ber...