Home / Europa / Nederland / Banking & Finance / Transactional Banking

Transactional Banking

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Transactional Banking

Terug naar Banking & Finance

Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te voorzien in een markt met steeds meer concurrentie en risico.

Onze juristen hebben jarenlange ervaring in het adviseren over financieringsstructuren, zowel aan bankzijde als aan klantzijde. Wij begeleiden onze cliënten van de begin- en onderhandelingsfase, het opstellen van de documentatie en het geven van juridisch advies tot het vestigen en uitoefenen van zekerheidsrechten.

U kunt een beroep doen op onze brede kennis en ervaring op de volgende gebieden:

  • Acquisition Finance
  • Asset Finance en Leasing
  • Bank Lending
  • Leveraged Finance
  • Project Finance en PPS
  • Real Estate Finance
  • Refinancing
  • Structured Finance en Securitisation

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw financieringsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019
Aanmelden voor Banking & Finance onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
10/10/2022
CMS Banking & Finance Global Brochure
Financial and banking legislation does not stand still. So neither do we. At CMS we employ over 500 banking & finance lawyers to anticipate, interpret and advise on the local, cross-border and international...
12/03/2019
Taxation of the digital economy
This publication aims to identify various aspects of the digital economy and to consider whether income taxes are the most effective and efficient way to tax this economy. Do we need a revolution in the...

Feed

24/07/2019
CMS begeleidt Kadans Science Partner bij aankoop van Shell-complex Kessler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Kadans Science Partner begeleid bij de aankoop van het Shell-complex Kessler Park in Rijswijk. Daarmee breidt Kadans haar huidige netwerk van kennisintensieve locaties uit...
06/06/2019
CMS begeleidt Nuveen bij aankoop Gouden Bocht in Amsterdam voor € 126 miljoen
CMS heeft de Amerikaanse ver­mo­gens­be­heer­der Nuveen Real Estate begeleid die namens het Cityhold Office Partnership het middeleeuwse complex de Gouden Bocht heeft aangekocht. Het betreft een gecombineerde...
06/06/2019
CMS staat ALD Automotive bij in overname van Stern Lease
De transactie waarbij ALD Automotive Stern Lease heeft overgenomen is op 31 mei 2019 afgerond. Met de transactie zijn 13.000 leasecontracten overgenomen door ALD Automotive en is er een samenwerking voor...
12/06/2018
DTEK bank debt restructured in mar­ket-in­flu­en­cing USD 1.1bn deal
A mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal CMS team advised key client Deutsche Bank and other creditors, including a group of US-based emerging markets hedge funds, on the restructuring of the bank debt of DTEK. DTEK is...
09/10/2017
Actualiteiten Insolventierecht en zekerheden
Om­schrij­ving Prof. mr. N.E.D. Faber behandelt de recente ontwikkelingen op het gebied van zekerheden en in­sol­ven­tie­recht. Aan de hand van de jurisprudentie van het afgelopen jaar komen kwesties van pand...
25/09/2017
Actualiteiten Banking & Finance
De exacte onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod zullen komen worden in samenspraak met de sectie Banking & Finance nog be­paald.  Spre­ker Pro­fes­sor Jan Biemans (1974) is sinds 1 augustus 2013...
07/07/2015
CMS Guide: Eurofit – managing the risks arising from the Eurozone crisis
The impact of the vote against the bailout terms in the Greek referendum, Greece's failure to meet one of its repayments to the IMF and its introduction of capital controls are starting to have a noticeable...
13/01/2015
Bijzonder beheer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maatwerk
De handelwijze van banken rondom bedrijven in moeilijkheden staat volop in de belangstelling. Bijzonder beheer en kre­dietop­zeg­gin­gen zijn hot news. Partijen die menen dat zij benadeeld zijn door banken...
29/03/2013
Redactioneel
Sinds 1 juli 2012 kan de feitenrechter in civiele zaken prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. De eerste prejudiciële vraag betrof een voor de lezers van dit tijdschrift interessante vraag, namelijk...
24/05/2012
CMS report Market abuse across Europe - investigation, compliance and MAD...
CMS has released the report Market abuse across Europe – investigation, compliance and MAD II. The report recognizes the problems firms encounter as a result of the complexity of the different national...
04/01/2012
De hoofdactiviteit van be­taal­dienst­ver­le­ners
De Nederlandse wetgeving over betaaldiensten is gebaseerd op de EU Richtlijn Betaaldiensten, die in het Engels als Payment Services Directive door het leven gaat. In de praktijk wordt de richtlijn meestal...
15/04/2011
Zorgplicht ver­mo­gens­be­heer­der. Cau­sa­li­teits­on­ze­ker­heid (HR, 24 december...
Een noot van Daphne Castelijns bij de uitspraak van HR, 24 december 2010, nr. 09/01275, LJN BO1799. Zorgplicht ver­mo­gens­be­heer­der. Cau­sa­li­teits­on­ze­ker­heid. Proportionele aan­spra­ke­lijk­heid kan slechts...