Home / Nieuws / Succesvol seminar 'Productveiligheid: Op naar een...

Succesvol seminar 'Productveiligheid: Op naar een duurzaam alternatief!' druk bezocht

14/02/2018

'Productveiligheid: Op naar een duurzaam alternatief!', dat was het thema van een seminar dat CMS organiseerde in samenwerking met Aon en Cunningham Lindsey op donderdag 1 februari. Onder de deelnemers waren producenten, verzekeraars, makelaars en professionals uit de food en non-food industrie. Dit gemêleerde gezelschap zorgde voor een zeer interactief seminar.

Spanningsveld
CMS-advocaat Eva Schothorst-Gransier opende het seminar met de vraag hoe wij als maatschappij willen omgaan met product- en voedselveiligheid. Zij benoemde daarbij het spanningsveld waarin de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich beweegt, maar ook het spanningsveld tussen verzekeraars en verzekerden. Is er een mogelijkheid om consumentenveiligheid te vergroten, de risico's en kosten van bijvoorbeeld een recall te beperken en tegelijkertijd de verzekerbaarheid te laten toenemen? Met andere woorden, een duurzaam perspectief. De dialoog hierover is tussen de betrokken sectoren met verve opgestart.

Handhaving in non-food
Rudy Nieuwenhuis, werkzaam bij de NVWA, sprak tijdens de plenaire sessie over een nieuwe methode van handhaving in de non-food: systeemtoezicht. Bij de toepassing van deze methode controleert de NVWA – naast de kwaliteit van de producten zelf – de kwaliteit en naleving van de productveiligheidsprocessen van de producent. Denk hierbij aan processen als klachtregistratie, klachtonderzoek, klachtopvolging het producttraceringsproces, en de inhoud van het recallplan. Duidelijk werd dat een producent die voor systeemtoezicht in aanmerking komt, niet alleen een voorbeeld is voor de branche maar daarnaast de verzekerbaarheid vereenvoudigt.

Fipronil
Senior schade-expert bij Cunningham Lindsey Tef Tevonderen illustreerde in zijn workshop aan de hand van de Fipronil-casus de gevolgen van een recall voor de productieketen. Hij behandelde onder andere de vraag of de Fipronil-eieren wel een gevaar voor de gezondheid opleverden.

Do's & dont's
De workshop onder leiding van Frank Kappers, makelaar bij Aon, overhandigde een handig overzicht van de omvang en aard van de recalls in Europa en de VS in het derde kwartaal van 2017. Daarnaast besprak Frank de do's en don'ts bij een recall. Tot slot kwam er een levendige discussie op gang over de vraag of de huidige recallpolissen aansluiten op de praktijk.

Eva Schothorst-Gransier en Bas Baks (advocaat-partner bij CMS) gaven de deelnemers in hun workshop concrete handvatten voor preventieve maatregelen: nakoming productbewakingsplicht, adequate melding waar vereist, vooraf processen inregelen en contracten goed inrichten.

Juristen

Portret vanBas Baks
Bas Baks
Partner
Amsterdam
Portret vanEva Schothorst - Gransier
Eva Schothorst