Home / Juristen / Alexander IJkelenstam
De foto van Alexander IJkelenstam

Alexander IJkelenstam

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Alexander IJkelenstam is sinds 2016 als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate van CMS. Hij specialiseert zich in het omgevingsrecht. Daarnaast adviseert en procedeert hij over algemene bestuursrechtelijke kwesties, onder andere op het gebied van handhaving en openbaarheid van bestuur. Vanuit zijn expertise werkt Alexander ook regelmatig aan M&A- en vastgoedtransacties.

Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie en daarna was hij gedurende zes jaar lid van de stadsdeelraad en bestuurscommissie van Amsterdam-West.

Alexander werkt vooral voor beleggers, retailers, projectontwikkelaars en overheden.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
03/01/2020
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
22/02/2017
Be­zorg­dien­sten mo­gen ster­ke drank blij­ven af­le­ve­ren