Home / Juristen / Gieneke van Nierop
De foto van Gieneke Nierop

Gieneke van Nierop

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Gieneke van Nierop is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Haar kennis en ervaring spitsen zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht.

De aandachtsgebieden betreffen onder meer B.V.'s, N.V.'s, stichtingen, verenigingen, coöperaties en personenvennootschappen. Gieneke houdt zich bezig met overnames, herstructuringen, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen, corporate house keeping en advisering over het voorgaande.

Een specifiek aandachtsgebied betreft gereguleerde markten, waarbij zij adviseert over statuten, governance, governancecodes en structuren.

Na haar studie Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht begon Gieneke in 2004 bij CMS. Tijdens haar studie liep zij in 2003 tevens stage en was zij werkzaam als student-medewerker bij CMS.

In 2008 heeft zij de notariële beroepsopleiding van de KNB bij de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond.

In 2009 is zij drie maanden op secondment bij CMS in Engeland in Londen geweest.

In 2010 heeft zij de Grotius Academie (specialisatie Vennootschaps- en ondernemingsrecht) afgerond.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • CMS Innovation Advocates team
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
13 november 2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
On 1 No­vem­ber 2015 the Di­rec­ti­ve on the An­nu­al Ac­counts Im­ple­men­ta­ti­on Act (the “Im­ple­men­ta­ti­on Act”) en­te­red in­to for­ce in the Ne­ther­lands. The Im­ple­men­ta­ti­on Act im­ple­ments di­rec­ti­ve 2013/34/EU on...
09 juli 2020
UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
April 2019
UBO-re­gis­ter in­to for­ce as from Ja­nu­a­ry 2020
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts