Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A / Vennootschappen & Rechtspersonen

Vennootschappen & Rechtspersonen

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Vennootschappen & Rechtspersonen

Terug naar Corporate/M&A

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.

Aanmelden voor Corporate/M&A onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.

Feed

04/03/2022
Reactie op consultatie wetsvoorstel implementatie richtlijn grens­over­schrij­den­de...
Op 7 februari 2022 is een wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijn inzake grens­over­schrij­den­de omzettingen, fusies en splitsingen gepubliceerd. CMS adviseert in de praktijk veel inzake...
12/10/2021
Dutch Senate approves civil code change for balanced corporate male-female...
On September 2021, the Netherland's Senate approved an amendment to the Dutch Civil Code concerning a more balanced male-female ratio in corporate sector management. The legislative proposal contains...
09/07/2021
Consultatie ambtelijk voorontwerp digitale oprichting besloten vennootschappen
Elisabeth von Meijenfeldt en Bob van Zijl hebben namens CMS gereageerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wetsvoorstel ten aanzien van de digitale oprichting van besloten vennootschappen. Zij hebben...
13/05/2020
Consultatie ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering NV-recht
Bob van Zijl, Elianne Lassooij, Martijn van der Bie en Tom van Duuren hebben namens CMS gereageerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wetsvoorstel modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding...
24/04/2020
Spoedwetgeving aangaande het houden van algemene vergaderingen ten tijde...
De wet met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege COVID-19, is op 24 april in werking getredenDe jaarlijkse algemene vergadering wordt doorgaans in het voorjaar gehouden, maar door COVID-19...
10/02/2020
Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaakwaarneming. Wenk onder Hof Amsterdam, 8 april 2019
Robbert van Brakel is redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak On­der­ne­mings­recht (RO). Zijn de min­der­heids­aan­deel­hou­ders met een beroep op zaakwaarneming bevoegd om de vennootschap te ver­te­gen­woor­di­gen?Wenk...
29/05/2019
Consultatie voorontwerp wetsvoorstel modernisering per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voorontwerp geeft het nieuwe moderne wettelijk kader voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap).   Bob van Zijl, Elianne Lassooij, Martijn van...
04/03/2019
Duurzame energie: werken aan urgent maatschappelijk thema
‘Het is interessant om mee te werken aan zo’n urgent maatschappelijk thema als duurzame energie.’ Aldus Martijn van der Bie in het Notariaat Magazine over het project offshore windpark Borssele...
11/06/2018
Sunrise’s CHF 500m Swiss Towers sale lights up M & A market
In one of the most prestigious deals in the Swiss M&A market last year, a cross-border CMS team advised Sunrise, the number two Swiss te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons operator, on the sale of Swiss Towers AG for...
24/04/2018
UBO register – further news regarding timing and trusts
Timing  In April 2017 the draft proposal Implementation act registration ultimate beneficial owners (the "Proposal") was published for consultation. The Proposal contains the obligation to set up a...
16/04/2018
Definition of ultimate beneficial owner in the Netherlands
On 6 April 2018 the Dutch Minister of Finance sent the draft Implementation Decree regarding the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018) (the "Decree")...
28/02/2018
Consultatie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
Gieneke van Nierop en Bob van Zijl hebben namens CMS gereageerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018.  In het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018 worden categorieën van natuurlijke...