Home / People / Jildau Yilmaz
Portret van Jildau Yilmaz

Jildau Yilmaz

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jildau Yilmaz is sinds 2010 als advocaat in dienst bij CMS. Zij is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate and Construction. Jildau adviseert en procedeert over kwesties die verband houden met het bouwrecht en aanbestedingsrecht.

In 2016 is Jildau gedetacheerd geweest bij de Nederlandse Spoorwegen, waar zij geadviseerd heeft over een groot aantal aanbestedingsprocedures en aanbestedingsrechtelijke kwesties.

Jildau doceert op het gebied van aanbestedingsrecht, onder andere bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

21/04/2022
Stijgende prijzen van materialen; zo raakt de oorlog in Oekraïne ook Nederland
13/12/2021
Waar ligt precies de grens tussen absoluut en relatief beoordelen?
Een noot van Jildau Yilmaz en Isabelle de Jong bij de uitspraak van Rechtbank Mid­den-Ne­der­land, 11 juni 2021, C/16/519064 / KG ZA 21-166, ECLI:NL:RBM­NE:2021:2477. In de noot gaan de auteurs in op de...
19/08/2021
Voordeel van de zittende dienst­ver­le­ner – accepteren of elimineren?
Een noot van Jildau Yilmaz en Folkert Stoop bij de uitspraak van Rechtbank Rotterdam, 4 mei 2021, C/10/616645 / KG ZA 21-272, ECLI:NL:RBROT:2021:4205. In de noot gaan de auteurs in op de vraag hoe in...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een selectie uit de relevante ont­wik­ke­lin­gen - januari...
Onderstaand treft u een overzicht van een aantal relevante ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds gesloten overeenkomst niet mogelijkEen aan­be­ste­den­de...
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een selectie uit de relevante ont­wik­ke­lin­gen - mei...
Onderstaand treft u een overzicht van een aantal relevante ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Samenvatting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, intrekking aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
12/06/2020
De coronacrisis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Nederland
Nederland is dit jaar hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus en de daar­op­vol­gen­de over­heids­maat­re­ge­len. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res. Zowel aan­be­ste­den­de diensten...
18/11/2019
CMS Public Procurement Toolbox of Remedies
Public procurement is the largest single global marketplace, accounting for around one-fifth of worldwide GDP. In this increasingly in­ter­na­ti­o­nal marketplace, companies need to have confidence that public...
27/11/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht
Bent u benieuwd naar de gevolgen van recente ju­ris­pru­den­tie voor uw aan­be­ste­dings­prak­tijk? Dan nodigen wij u graag uit voor het seminar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op dinsdag 27 november 2018 op...
22/10/2018
Duurzaam aanbesteden van over­heids­op­drach­ten na klimaatzaak
Onlangs heeft de Nederlandse Staat van het gerechtshof in Den Haag de opdracht gekregen om de uitstoot van broei­kas­gas­sen op korte termijn verder terug te dringen. De uitstoot van broei­kas­gas­sen moet...
22/11/2017
Ronde Tafel Social Domein -Zorgen om Zorg-
Op woensdag 22 november 2017 organiseren Procurance en CMS de eerste editie van een ‘Ronde tafel bijeenkomst inkoop sociaal domein’. Graag nodigen we u en/of uw collega’s uit voor deze bij­een­komst...
16/11/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht
Bent u benieuwd naar de gevolgen van recente ju­ris­pru­den­tie voor uw aan­be­ste­dings­prak­tijk? Dan nodigen wij u graag uit voor het seminar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op donderdag 16 november 2017...
24/10/2017
Anders dan van industriële of commerciële aard?
Een van de lastigste vraagstukken in het aan­be­ste­dings­recht is de vraag wanneer een instelling kwalificeert als een pu­bliek­rech­te­lij­ke instelling in de zin van artikel 1.1 Aan­be­ste­dings­wet 2012 (Aw 2012)...