Home / People / Lissa Boersma
Portret vanLissa Boersma

Lissa Boersma

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Lissa Boersma is werkzaam binnen de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in proces-, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Lissa adviseert en procedeert met name binnen deze rechtsgebieden. Zij staat voornamelijk ondernemingen en verzekeraars bij. 

Lissa is sinds oktober 2022 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte zij als advocaat in de Praktijkgroep Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht bij een ander kantoor.

Meer Minder

Opleidingen

  • Leergang Verzekeringsrecht (cum laude), Universiteit van Amsterdam (2022)
  • Master Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2016)
  • Bachelor Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen (2015)
Meer Minder

Feed

29/02/2024
Webinar Actualiteiten Ver­ze­ke­rings­recht
Wij nodigen u van harte uit voor het webinar 'Actualiteiten Ver­ze­ke­rings­recht' op donderdag 29 februari 2024, van 11.00 tot 12.00 uur, online via GoTo Webinar. Wij zien uit naar uw deel­na­me. Tij­dens...
21/02/2024
CMS Insurance - Hoge Raad Alert: Februari 2024
De Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. De arresten die de Hoge Raad wijst hebben veelal dan ook een grote impact op de juridische praktijk. In de CMS Insurance – Hoge Raad Alert signaleren wij alle voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke praktijk relevante arresten. Dit doen wij door middel van een korte si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de beslissing die de Hoge Raad hierin heeft genomen en een link naar de uitspraak zelf. Hiermee bent u altijd up-to-date en bij vragen kunt u gerust contact opnemen met onze advocaten.
12/10/2023
Wetswijziging geeft verzekeringnemer recht op premierestitutie ondanks...
Wetswijziging artikel 7:930 lid 4 BW: onder bepaalde voorwaarden heeft een verzekeringnemer recht op premierestitutie wanneer de verzekeraar geen uitkering doet wegens precontractuele verzwijging.
12/10/2023
Dutch amendment gives insured right to premium refund despite pre-con­trac­tu­al...
As of 1 July 2023, a significant amendment has been made to Dutch insurance law in the Dutch Civil Code (DCC). In situations where the insurer is not obligated to make a payment due to pre-con­trac­tu­al...
25/07/2023
Dutch Supreme Court provides more clarity on when the two-month period...
Relevant legal provisions and introduction Article 7:928 paragraph 1 of the Dutch Civil Code (DCC) states that prior to entering into the insurance agreement, the policyholder has an obligation to disclose...
11/07/2023
CMS Insurance - Hoge Raad Alert
De Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. De arresten die de Hoge Raad wijst hebben veelal dan ook een grote impact op de juridische praktijk. In de CMS Insurance – Hoge Raad Alert signaleren wij alle voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke praktijk relevante arresten. Dit doen wij door middel van een korte si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de beslissing die de Hoge Raad hierin heeft genomen en een link naar de uitspraak zelf. Hiermee bent u altijd up-to-date en bij vragen kunt u gerust contact opnemen met onze advocaten.