Home / Juristen / Madeleine Lamers
De foto van Madeleine Lamers

Madeleine Lamers

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Madeleine Lamers is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Daarbinnen houdt zij zich vooral bezig met individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Madeleine Lamers werkt voor bedrijven uit alle sectoren. Haar cliënten behoren vooral tot de ICT branche, de bankwereld en de consumentenindustrie.

Meer Minder

Madeleine Lamers is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaat- en Europees recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Docente Academie voor de Rechtspraktijk
  • Docente Studie in de Stad
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten, Hof Ressort Amsterdam
  • Docente bij introductieblok Beroepsopleiding (Nederlandse Orde van Advocaten)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten, Hof Ressort Amsterdam (VAAA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
12 juli 2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
Op 1 ju­li 2016 is de Wet Huis voor de Klok­ken­lui­ders (Wet HVK) in wer­king ge­tre­den. In te­gen­stel­ling tot in Ne­der­land, maakt in Ame­ri­ka 'w­his­t­le­blo­wing' al lang deel uit van 'de cul­tuur'. De be­hoef­te...
12/07/2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
12/02/2015
De ont­bin­dings­pro­ce­du­re nieu­we stijl
05/08/2014
Con­cur­ren­tie- en re­la­tie­be­ding bij de­ta­che­ring: hoe zat het ook al­weer?
27/02/2014
Wets­voor­stel Werk en Ze­ker­heid met rui­me steun in de Twee­de Ka­mer aan­ge­no­men
31/10/2012
“Op­vol­gend werk­ge­ver­schap”, hoe zat het ook al­weer?
25/10/2012
Pak­ket­ver­ge­lij­king
04/04/2012
Ont­bin­dings­ver­zoek werk­neem­ster ad­vo­ca­ten­kan­toor
11/05/2011
Pas­sen­de ar­beid kan be­don­gen ar­beid wor­den!
01/04/2011
Pas­sen­de ar­beid wordt be­don­gen ar­beid
03/11/2010
Toe­pas­sing van de Ra­get­lie­re­gel