Home / People / Madeleine Lamers
Portret vanMadeleine Lamers

Madeleine Lamers

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Madeleine Lamers is meer dan 30 jaar werkzaam binnen het arbeidsrecht. Zij adviseert (grote) ondernemingen op allerlei gebied waaronder individueel ontslagrecht maar zij heeft ook uitgebreide ervaring met grote reorganisaties, collectief ontslag en daarbij behorend medezeggenschapstrajecten. Ook heeft zij ruime ervaring in procedures bij onder meer de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aangaande medezeggenschap. Tevens adviseert zij veelvuldig over de positie van de statutair bestuurder waarbij zij zowel ruime ervaring heeft aan de zijde van de ondernemer als aan de zijde van de bestuurder. Met enige regelmaat adviseert zij het hogere management bij diverse arbeidsrechtelijke aangelegenheden en is zij sterk gespecialiseerd in de WNT. Daarnaast adviseert zij over cao kwesties en overgang van onderneming.

Sedert enige jaren is zij ook actief als MfN register mediator.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Docente Academie voor de Rechtspraktijk (met name over de statutair directeur)
  • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

 

Meer Minder

Awards & Rankings

  • The Legal 500 EMEA, 2020, Madeleine Lamers is Recommended
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaat- en Europees recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

16/06/2022
Webinar arbeidsrecht: Ondernemingsraad
De on­der­ne­mings­raad, voor sommige werkgevers een sparringpartner en voor andere een orgaan waar men het liefst omheen werkt. En dat terwijl er veel (voorgenomen) besluiten zijn die pas na advies of soms...
17/05/2022
Ontwikkelingen rond klokkenluiders en de sociale veiligheid op het werk
Sociale veiligheid op de werkvloer is voor veel werkgevers top of mind en feitelijk niet nieuw. Echter, vanwege een aantal incidenten die de pers veelvuldig heeft gehaald, is het een onderwerp dat op...
15/04/2020
TOP RANKINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De online editie van The Legal 500 Europe, Middle East & Africa (EMEA) 2020 is gepubliceerd. Onze advocaten worden beschreven als ‘accurate, quick, flexible and knowledgeable'. CMS wordt ook gewaardeerd...
03/04/2020
Covid-19 (coronavirus) – wat nu en wat later
Graag nodigen wij u uit voor ons Nederlandstalige webinar op vrijdag 3 april 2020 om 15:00 uur over een aantal onderwerpen die werkgevers sinds het uitbreken van de Coronacrisis in toenemende mate be­zig­houdt.Eén...
29/10/2019
Ar­beids­recht­lunch
Op 29 oktober en op 9 december 2019 geven wij u een kijkje in onze keuken. Wij praten u dan graag bij over trends en aandachtspunten voor werkgevers aan de hand van uitspraken van onder meer kan­ton­rech­ters...
27/06/2018
Dezelfde rechten voor ambtenaren
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Door deze wet krijgen ambtenaren zo veel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Zo gaat...
12/07/2016
Wet Huis Klokkenluiders
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders (Wet HVK) in werking getreden. In tegenstelling tot in Nederland, maakt in Amerika 'whistleblowing' al lang deel uit van 'de cultuur'. De behoefte...
12/07/2016
Wet Huis Klokkenluiders
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders (Wet HVK) in werking getreden. In tegenstelling tot in Nederland, maakt in Amerika 'whistleblowing' al lang deel uit van 'de cultuur'. De behoefte...
16/06/2015
Workshops Arbeidsrecht
Op dinsdag 16 juni 2015 organiseert de Praktijkgroep Arbeidsrecht de jaarlijkse work­shop­bij­een­komst. Wij nodigen u daar graag voor uit. Tijdens de workshops behandelen leden van de Praktijkgroep Arbeidsrecht...
05/06/2015
Uitnodiging | Mini symposium 'Ar­beids­par­ti­ci­pa­tie: inzichten uit de praktijk'
De invoering van de drie grote transities (WMO, Jeugdzorg en Ar­beids­par­ti­ci­pa­tie) en de op handen zijnde ratificatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, zijn belangrijke ont­wik­ke­lin­gen...
12/02/2015
De ont­bin­dings­pro­ce­du­re nieuwe stijl
Bij de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 worden werkgevers geconfronteerd met een gesloten systeem van ontslaggronden. In dit artikel zal ik ingaan op het nieuwe systeem en...
09/12/2014
Ontbijtseminar Flexibele arbeidsrelaties
Heeft u te maken met juridische aspecten rondom inhuur van (tijdelijk) personeel? Wilt u weten wat hierin per 1 januari 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Beschikking Geen...