Home / Juristen / Rogier de Vrey
Portret van Rogier Vrey

Rogier de Vrey

Partner
Advocaat | Head of IP

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Rogier de Vrey is hoofd van de Praktijkgroep IP/TMC en heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over alle aspecten van intellectueel eigendom en media- en reclameaangelegenheden.​

Rogier promoveerde op mededinging- en reclamerecht. Tijdens zijn PhD werkte Rogier bij verschillende gerenommeerde instellingen, waaronder de Europese Commissie en het Max Planck Instituut in München.​

In zijn praktijk legt Rogier een bijzondere nadruk op internationale intellectuele eigendomsrechten, zowel transacties als geschillen. Hij adviseert op het gebied van parallelhandel, bestrijding van namaak, hinderlaagmarketing, sponsoring en licenties, ticketing regulering, exploitatie en handhaving van (digitale) mediarechten, reclame en IE-inbreuk.​

Rogier is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lid van de redactieraad van het gerenommeerde tijdschrift Intellectual Property and Advertising Law (IER). Ook is hij auteur van verschillende publicaties op het gebied van IP/TMC, waaronder coauteur van het toonaangevende handboek over Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten.

Meer Minder

Rogier de Vrey is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Partner Rogier de Vrey is easily approachable to the client and strong in communication. He is straightforward and paints a clear picture of expectations.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Department head Rogier de Vrey assists clients with transactional and contentious matters in relation to all types of IP assets; he also has expertise in breeder’s rights and crop protection issues."

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Docent Universiteit Leiden / PAO ('Verdieping Merken- en Modellenrecht)
  • Docent Universiteit Utrecht / PAO (Handhaving IE)
  • Docent Universiteit van Amsterdam / VSO (IE in de marketing)
  • Docent Universiteit Utrecht / Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) (verbonden als onderzoeker)
  • Docent Universiteit Leiden (Communicatie- en Mediarecht)
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (econ. publiek- bedrijfs- en privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
19 april 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2021
 De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
06/04/2021
CMS IP/TMC up­da­te april 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
18 maart 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te maart 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
02/03/2021
CMS IP/TMC Up­da­te Maart 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
15 februari 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te fe­bru­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
28/01/2021
CMS IP/TMC up­da­te fe­bru­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
20 januari 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ja­nu­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
08/12/2020
CMS IP/TMC up­da­te de­cem­ber 2020
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...