Home / Juristen / Rogier de Vrey
De foto van Rogier de Vrey

Rogier de Vrey

Counsel / Head of IP

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Rogier de Vrey is advocaat binnen onze Praktijkgroep IE/TMC. Na 6 jaar ervaring in de academische wereld, als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, bracht Rogier zijn passie in de praktijk toen hij in 2005 advocaat werd bij een groot Amsterdams advocatenkantoor.

Tijdens zijn promotie was Rogier als onderzoeker te gast bij verschillende internationale gerenommeerde instellingen, waaronder de Europese Commissie en het Max Planck Instituut te München. Zijn proefschrift getiteld ‘''Towards a European unfair competition law''’ werd in 2005 door Brill Academic Publishers uitgegeven.

Sinds 2008 is Rogier bij CMS werkzaam als advocaat op het gebied van de intellectuele eigendom. Rogier staat bekend bij zijn cliënten voor het combineren van de assertiviteit en behendigheid van een (proces)advocaat met de standvastigheid en het overzicht van een academicus. In zijn praktijk legt Rogier een bijzondere nadruk op nationale en internationale octrooitransacties en geschillen. Tot zijn cliënten behoren onder meer multinationals op het gebied van digitale entertainmentproducten, een aantal internationale farmaceutische bedrijven en een van de grootste internationale aanbieders van mobiele telefonie.

Rogier geeft regelmatig lezingen, in het bijzonder over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Hij is verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht. Hij is coauteur van het Nederlandse handboek Consumentenrecht (Handelspraktijken), het komende Nederlandse handboek over Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten en hij heeft zitting in de redactie van het losbladige handboek Intellectuele Eigendom.

Rogier maakt onderdeel uit van het CMS Patents Team.

Meer Minder

Rogier de Vrey is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Partner Rogier de Vrey is easily approachable to the client and strong in communication. He is straightforward and paints a clear picture of expectations.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Department head Rogier de Vrey assists clients with transactional and contentious matters in relation to all types of IP assets; he also has expertise in breeder’s rights and crop protection issues."

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Nederlands recht (econ. publiek- bedrijfs- en privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Docent Universiteit Leiden / PAO ('Verdieping Merken- en Modellenrecht)
  • Docent Universiteit Utrecht / PAO (Handhaving IE)
  • Docent Universiteit van Amsterdam / VSO (IE in de marketing)
  • Docent Universiteit Utrecht / Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) (verbonden als onderzoeker)
  • Docent Universiteit Leiden (Communicatie- en Mediarecht)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
20 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to a Legal Road­map to Can­na­bis
08 juli 2016
Roy­al­ties be­ta­len na ver­val oc­trooi?
Is een li­cen­tie­ne­mer roy­al­ties ver­schul­digd, als het oc­trooi dat hij in li­cen­tie heeft ge­kre­gen niet meer gel­dig is, of als de tech­no­lo­gie die hij toe­past geen in­breuk maakt op het oc­trooi? Op 7 ju­li...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
04 juli 2019
CMS Ex­pert Gui­de to On­li­ne Gam­bling Re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
The gam­bling in­du­stry is con­stant­ly in a sta­te of chan­ge. Check out this gui­de to see the gam­bling legal lands­ca­pe and who to con­tact should you ha­ve ques­ti­ons.
23 juni 2016
Niet ge­heim: de nieu­we Richt­lijn Be­drijfs­ge­hei­men
Op 5 ju­li 2016 zal de door de Eu­ro­pe­se Unie vast­ge­stel­de Richt­lijn Be­drijfs­ge­hei­men (2016/943/EU) van kracht wor­den. De EU-lan­den heb­ben ver­vol­gens 2 jaar om de richt­lijn om te zet­ten in na­ti­o­na­le wet­ge­ving....
12 maart 2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
19 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
09 oktober 2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent