Home / Publicaties / Beter wonen op het platteland

Beter wonen op het platteland

03/02/2010

Onder deze titel heeft CDA-kamerlid Van Heugten in augustus 2009 een initiatiefnota bij de
Tweede Kamer ingediend om een einde te maken aan de problematiek van de voormalige agrarische bedrijfswoningen (Kamerstukken II 2008/09,32 030, nr. 2). In de afgelopen decennia zijn - als gevolg van het teruglopen van het aantal agrarische bedrijven - deze bedrijfswoningen op grote schaal afgesplitst en al dan niet in het kader van een bedrijfsbeëindiging afzonderlijk van het agrarisch bedrijf verkocht. In het bestemmingsplan zijn deze woningen veelal echter nog wel aangeduid als een agrarische bedrijfswoning. Wijziging van de bestemming in een woonbestemming kan tot beperkingen leiden voor direct in de omgeving gelegen agrarische bedrijven. Dat leidt tot de patstelling dat de gemeente niet kan/wil meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan en bewoning van deze woningen aldus in feite niet mogelijk is.

Publicatie
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_01
Downloaden
PDF 128 kB