Home / Publicaties / CMS Green Guidance - Duurzaamheid is geen showcase...

CMS Green Guidance - Duurzaamheid is geen showcase meer

04/02/2021

Duurzaamheid in financiële dienstverlening wordt een sector op zichzelf. Eén waarin expertises op het gebied van financiering, duurzaamheid, compliance en legal elkaar vinden. In CMS Green Guidance delen we maandelijks wat nu urgent is vanuit ons juridisch perspectief. Een groene gids over (nieuwe) regelgeving en trends.

Regelgeving dwingt financials om op een andere manier zaken te doen

Duurzaamheid is geen showcase meer

In deze eerste editie praten we met Simon Hardonk, advocaat in de Praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency en Etienne Courbois, advocaat binnen de praktijkgroep Banking & Finance. Vinden zij dat de financiële sector goed is voorbereid op de aankomende ESG wet- en regelgeving? Zoals bijvoorbeeld de EU Taxonomy en SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) die al op 10 maart 2021 ingaat in de Europese Unie? ‘Iedereen is er min of meer door overvallen.’

Zijn banken en hun medewerkers zich voldoende bewust van de regelgeving die in 2021 effectief wordt?

Courbois: ‘Het begint te landen in de sector, zeker omdat er harde deadlines aankomen. Alleen die maken het onderwerp al relevant.’

Hardonk: ‘De bewustwording is er wel, de financiële regelgeving vanuit Europa komt met een harde deadline en brengt veel administratieve druk met zich mee. De SFDR en de EU Taxonomy moeten top of mind zijn en dat zie ik ook wel om me heen, maar organisaties zijn nog niet voldoende voorbereid op de implementaties. Dat is ze niet echt te verwijten, omdat het lang onduidelijk was hoe de contouren van deze regelgeving eruit zouden zien en nog steeds zijn niet alle uitvoeringsregels definitief. Daardoor is iedereen er min of meer door overvallen. Dat neemt niet weg dat zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als de Nederlandsche Bank (DNB) hebben gezegd dat ze deze duurzaamheidsregelgeving als speerpunt zien. En dat ze serieus toezicht gaan houden op deze onderwerpen.’

SFDR is vanaf maart 2021 van kracht, dat is al snel. Zien jullie kansen of gevaren voor financials?

Courbois: ‘De SFDR en de EU Taxonomy gaan financials dwingen om op een andere manier zaken te doen. Het verandert de business. En dat is iets wat voor iedereen geldt, dus is het goed om voorop te lopen. De partij die zijn zaakjes tijdig op orde heeft, heeft daarmee een voordeel ten opzichte van zijn concurrenten. Je kunt deze regelgeving zien als een compliance vraagstuk, maar net zo goed als een business opportunity.’

Hardonk: ‘Ik vind dat je dat nog heel weinig ziet gebeuren. Er wordt niet veel voor de troepen uitgelopen.’

Courbois: ‘Zodra deze duurzaamheidsregels impact gaan hebben op de diensten die je verleent aan klanten, en dat gaan ze, verandert dat de zaak.’

Hardonk: ‘Voor een beleggingsfonds met een beperkt portfolio, waarbij duurzaamheid bovendien al langer in het DNA zit, is dit traject natuurlijk simpeler zijn dan bij beheerders van beleggingsfondsen die onderdeel zijn van een bank die ook vaak grensoverschrijdend werkt. Maar ook zij worden door deze regelgeving geraakt.’

Bij welke afdeling komen de werkzaamheden terecht? Compliance, legal, de ESG-teams of een combinatie?

Hardonk: ‘Ik heb deze discussie al meegemaakt: hoort SFDR bij compliance of bij sustainability? Ik vind zelf compliance een logische partij. Wie uiteindelijk de nieuwe regelgeving gaat invoeren binnen een organisatie is minder relevant, het belangrijkste is dat er intern verantwoordelijkheid wordt genomen en dat de hele organisatie straks op productniveau voldoet aan die nieuwe regels. De tijd dat duurzaamheid vooral te maken heeft met reputatie en de commercie, is voorbij.

Compliance heeft direct contact met toezichthouders en dat is belangrijk, omdat voor hen deze regels ook nog nieuw zijn. Nieuwe onderwerpen met hele nieuwe teams vanuit het beleggingsfonds en de toezichthouder gaan behandelen, is niet praktisch. Vanuit onze expertise kunnen wij ook helpen, niet zozeer bij de dagelijkse uitvoering, maar wel bij de strategie en zaken als: wat is de huidige regelgeving, hoe gaat het veranderen en wat moet je doen om daar klaar voor te zijn?’

Courbois: ‘Er is lang gedacht: het komt wel een keer. Die tijd is voorbij.  Dus: waar moet je aan voldoen, dat is de vraag die wij momenteel krijgen. Dat kan ingewikkeld zijn, zeker als er meerdere landen en toezichthouders betrokken zijn.’

Helpt het om de verantwoordelijkheid hoger in de organisatie te leggen?

Courbois: ‘Wil je urgentie laten doordringen in je organisatie, dan helpt het zeker om daar een zwaardere functie tegenover te zetten of te beleggen in de corporate governance. Iemand met een mandaat om zaken af te dwingen.’

Hardonk: ‘Ook als het gaat om het aantrekken van toptalent loont het zeker om geen achterblijver te zijn op duurzaamheidsgebied.’

Veel banken moeten als onderneming zelf compliant zijn en tegelijk de zaken goed regelen voor hun klanten. Zien jullie daar onderscheid in, in hoe daarmee wordt omgegaan?

Courbois: ‘In eerste instantie zal dat gelijk lopen, maar de implementatie is natuurlijk per definitie anders. Dus daar zal je als financial uiteindelijk verschillende teams voor moeten hebben.’

Hardonk: ‘Als het gaat het over prudentieel toezicht, wat zijn de risico’s voor de bank zelf, zoals de klimaat- en transitierisico’s, dan valt dat onder toezicht van DNB. Aan de productenkant handhaaft de AFM de regelgeving. Dan moet je weer kijken naar: welke producten bied ik mijn klanten aan en hoe zorgvuldig behandel ik mijn klanten? Hoe transparant ben ik over duurzaamheid als entiteit? Dat is naar buiten gericht, ofwel gedragstoezicht.’

Courbois: ‘We zien dat er serieus mee wordt omgegaan. Het loont om als organisatie aan de toezichthouder te laten zien dat je er serieus mee aan de slag bent, dan creëer je ook begrip voor het geval de implementatie niet tijdig plaats zou kunnen vinden.’

Het is dus eigenlijk belangrijker om gewoon te beginnen, en niet afwachtend te zijn?

Hardonk: ‘Duurzaamheid is inmiddels een maatschappelijke trend, met bijbehorende marktwerking. Je ziet nu al dat consumenten bereid zijn om in duurzame fondsen te investeren, deels vinden ze het al bijna belangrijker dan een goed rendement. Dus als die consument een keuze heeft - en die wordt eenvoudiger door die transparantie die nu wordt opgelegd - dan gaat de markt zijn werk doen. In die zin is deze taxonomie en SFDR ook niets anders dan het kaderen van die maatschappelijke trend. En die zal in ieder land binnen de Europese Unie iets anders zijn. De doelstelling van SFDR is nu juist uniforme informatieverschaffing over duurzaamheid, zodat de belegger hier in zijn beleggingsstrategie rekening mee kan houden.’

Tot slot, waarom raden jullie aan om het E-book te lezen?

De contouren van deze trend staan erin omschreven en na het lezen besef je dat er echt actie moet worden ondernomen. Duurzaamheid is geen showcase meer, de urgentie is duidelijk. In het E-book vind je concrete tips, timelines en aanbevelingen waar je mee aan het werk kunt.

Download hier:

Auteurs

Portret vanEtienne Courbois
Etienne Courbois
Partner
Amsterdam
Portret vanSimon Hardonk
Simon Hardonk