Duurzame financiering

Nederland

Overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zijn een integraal onderdeel van duurzame economische ontwikkeling en spelen een steeds belangrijkere rol bij financieringstransacties. Bijvoorbeeld bij investeringen in brownfields met als doel de impact op het milieu te verminderen.

ESG-factoren worden voor investeerders en kredietverstrekkers, inclusief financiële instellingen zoals banken, steeds belangrijker bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het doel is om economische groei te ondersteunen en tegelijkertijd de druk op het milieu te verminderen, rekening houdend met sociale en bestuurlijke aspecten. 

Het wereldwijde, multidisciplinaire team van CMS kan u ondersteunen bij alle vraagstukken met betrekking tot duurzaam financieren en verantwoord beleggen.

Onze expertise op het gebied van financiële instellingen omvat onder meer het bankwezen, verzekeringen, vermogensbeheer, pensioenfondsen, regelgeving, kapitaalmarkten en derivaten. Of u nu een bank, verzekeraar, trustee, beleggings- of fondsbeheerder, adviseur, makelaar of fintech-oprichter bent, wij kunnen u inzicht bieden in de duurzaamheidsagenda.

Bij CMS hebben we een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld waar specialisten op het gebied van regelgeving, financiën, bedrijven en energie bij betrokken zijn. Voor onze holistische benadering van ESG en klimaatactie zetten wij specialisten uit het hele bedrijf in om u te adviseren.

Neem contact op met een van onze ESG-advocaten om mee te denken over oplossingen voor uw behoeften.

Lees meer Lees minder
Sustai­na­ble In­vest­ment
SF­DR – Are you rea­dy?

Feed

15/07/2021
CMS Green Guid­an­ce - Tech­ni­sche ken­nis is macht bij duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
03/06/2021
CMS Green Guid­an­ce - Sub­si­dies zijn ka­ta­ly­sa­tor bij duur­za­me in­ves­te­rin­gen
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...