Home / Publicaties / Consultatie ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel...

Consultatie ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering NV-recht

13/05/2020

Bob van Zijl, Elianne Lassooij, Martijn van der Bie en Tom van Duuren hebben namens CMS gereageerd op het consultatiedocument over het wetsvoorstel modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding. Zij hebben een aantal artikelen van het wetsvoorstel voorzien van commentaar.

Het wetsvoorstel beoogt enerzijds het NV-recht te moderniseren en anderzijds een evenwichtigere man/vrouw-verhouding in besturen en raden van commissarissen van grote vennootschappen te bewerkstelligen. Kort gezegd houdt het wetsvoorstel in dat:

  • het maatschappelijk kapitaal bij naamloze vennootschappen niet langer verplicht is;
  • naast soortaandelen, aandelen van een bepaalde aanduiding mogelijk worden bij naamloze vennootschappen;
  • in de statuten een plaats buiten Nederland kan worden opgenomen als plaats waar de algemene vergadering gehouden kan worden;
  • besluitvorming van aandeelhouders van een N.V. buiten vergadering niet langer unanimiteit van stemmen vereist;
  • de jaarrekening van naamloze vennootschappen vereenvoudigd kan worden vastgesteld;
  • kwalificerende vennootschappen jaarlijks passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer moeten vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen evenwichtiger te maken;
  • bij beursvennootschappen een nieuwe benoeming nietig kan zijn indien deze de man/vrouw verhouding verstoort.

 

Publicaties
Consultatie wetsvoorstel modernisering NV-recht
Downloaden
PDF 326,2 kB

Auteurs

Portret van Bob Zijl
Bob van Zijl
Portret van Elianne Lassooij
Elianne Lassooij
Kandidaat-notaris
Amsterdam
Portret van Martijn Bie
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Portret van Tom Duuren
Tom van Duuren
Notaris
Amsterdam
Toon meer Toon minder