Home / Publicaties / DGA rechtstreeks aansprakelijk bij belastingschuld...

DGA rechtstreeks aansprakelijk bij belastingschuld CV

24/10/2013

Onlangs heeft Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over de aansprakelijkheid van een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) voor de belastingschuld van een CV waarin hij via diverse BV’s participeerde. De opgezette CV/BV-structuur blijkt fiscaal echter geen soelaas te bieden. Volgens het Hof kan de fiscus de belastingschuld van de CV volledig op de DGA in privé verhalen.

In deze zaak ging het om twee concerns die participeerden in een projectontwikkelings-CV. Er werd een BV opgericht die als beherend vennoot van de CV zou optreden. Beide concerns kregen een belang van 50 procent in deze BV. Het concern dat de administratie en het financiële beheer van de CV uitvoerde ging failliet en de CV bleef achter met een belastingschuld. In geschil was of de DGA van het andere concern fiscaal in privé aansprakelijk kon worden gesteld voor deze openstaande belastingschuld.

Zoals bekend wordt in de projectontwikkeling vaak met de CV/BV-structuur gewerkt. Deze structuur biedt het voordeel van fiscale transparantie voor de Vennootschapsbelasting, terwijl de aansprakelijkheid van de commandieten beperkt blijft tot hun inleg. De Invorderingswet respecteert weliswaar de beperkte aansprakelijkheid van de commandieten, maar als bestuurder van de beherend vennoot kan de participant toch volledig worden aangesproken voor fiscale schulden van de CV.

De Invorderingswet kent zelfs verschillende bepalingen die verhaal op de bestuurder mogelijk maken. In de onderhavige zaak is bovendien duidelijk geworden dat de fiscus vrij mag kiezen welke aansprakelijkheidsbepaling hij (primair) toepast. Dit zal in de praktijk de bepaling zijn die de Belastingdienst de eenvoudigste bewijsopdracht – en de bestuurder de minste disculpatiemogelijkheden – geeft. Er ontstaat dan al gauw een rechtsstrijd waarin de bestuurder moet bewijzen dat het ontstaan van de belastingschuld niet aan hem is te wijten. Pas als hij daarin slaagt, stuit de bestuurder de aansprakelijkstelling. Tijdige melding van betalingsonmacht ontslaat de bestuurder nog niet van zijn aansprakelijkheid.

In de onderhavige zaak slaagde de DGA overigens niet in bovenstaande bewijsopdracht. Volgens het Hof had hij namelijk onvoldoende toezicht gehouden op het financiële beheer van de CV, terwijl dat wel tot zijn verantwoordelijkheid als bestuurder behoorde.

Conclusie
Kort gezegd, blijkt een CV/BV-structuur de DGA geen bescherming te bieden tegen de aansprakelijkheid voor fiscale schulden. De DGA kan een dergelijke aansprakelijkstelling pas stuiten wanneer hij erin slaagt te bewijzen dat de niet-betaling van belastingen niet aan hem is te wijten. Onvoldoende toezicht en controle op de fiscale positie van de CV kan hem funest worden.

Auteurs

Portret van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam