Home / Publicaties / Een jaar AVG: what's next?

Een jaar AVG: what's next?

23/05/2019

Newsflash Data Protection & Privacy: in één oogopslag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) één jaar van toepassing!

De volgende cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) illustreren de impact die de AVG heeft gehad in 2018:

In de praktijk bestaan veel vragen over de interpretatie van de AVG. Bovendien zijn organisaties vaak op zoek naar praktische oplossingen op het gebied van privacy. Hoe kan op de werkvloer voldoende privacy awareness worden gewaarborgd, en hoe kunnen klanten goed worden geïnformeerd zonder hen te veel te belasten? Op welke wijze kan een organisatie inzageverzoeken het beste opvolgen? Wanneer moet een datalek worden gemeld?

CMS biedt ondersteuning bij het nemen van maatregelen met het oog op naleving van de AVG en houdt u graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen. De maandelijkse Newsflash Data Protection & Privacy biedt beknopte informatie over:

  • de nieuwe richtlijnen en opinies van de Europese en Nederlandse toezichthouders;
  • ontwikkelingen in de rechtspraak;
  • ontwikkelingen binnen verschillende sectoren; en
  • praktische tips & tricks.

Daarnaast bevatten de komende newsflashes interviews met verschillende organisaties over de huidige trends omtrent de AVG. Jane Murphy, oprichter van de European Data Protection Office, zegt in haar interview over de impact van de AVG op organisaties buiten Europa:

"Het punt is dat de meeste beschikbare informatie over het implementeren van de AVG gebaseerd is op Europese richtsnoeren. Veel organisaties hebben een stappenplan voor de implementatie van de AVG ontwikkeld, maar geen van deze plannen bevat bijvoorbeeld de verplichting om een vertegenwoordiger in de EU aan te stellen, omdat ze zijn gericht op organisaties binnen de EU en niet op organisaties buiten de EU."
Jane Murphy

In een ander interview komen Marc van Zanten en Marlous de Groot, curatoren van het Slotervaartziekenhuis, aan het woord:

"We hebben te maken met een situatie die zich in Nederland nog nooit eerder heeft voorgedaan: een faillissement van een ziekenhuis zonder doorstart. Dit heeft ook geleid tot interessante AVG-vraagstukken, bijvoorbeeld ten aanzien van de overdracht van patiëntendossiers."
Marc van Zanten en Marlous de Groot

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan voor de Newsflash Data Protection & Privacy.

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret van Erik Jonkman
Erik Jonkman
Advocaat
Amsterdam
Portret van Simon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Amsterdam
Stephanie Dekker
Kimberly Friesen
Sanne Knopper
Toon meer Toon minder