Home / Publicaties / Een webwinkel (praktisch) onmisbaar voor (franchi...

Een webwinkel (praktisch) onmisbaar voor (fran­chi­se)or­ga­ni­sa­ties?

21/10/2009

Online winkelen heeft een grote vlucht genomen. Steeds meer organisaties exploiteren een webwinkel om consumenten en zakelijke afnemers te bereiken. In sommige branches, zoals de telecombranche, zijn de winkels zelfs ondergeschikt geworden aan de webwinkel en is de fysieke winkel er grotendeels voor de service. In 2007 bedroegen de retailverkopen via internet 8,2% van de totale verkopen in retail. De verwachting is dat dit percentage in 2012 is opgelopen tot 20%.

Verrassend is dat het succes van een webwinkel ook vaak een positieve invloed heeft op de verkoop in de fysieke winkels. Een deel van de internetafnemers kiest er namelijk voor om de bestelling op te halen in de winkel en neemt dan (vaak ongepland) één of meer andere producten uit de winkel mee.

Franchiseorganisaties
Dit klinkt allemaal goed, maar wat komt er allemaal bij een webwinkel kijken? Hieraan zijn voor alle organisaties en voor franchiseorganisaties in het bijzonder diverse praktische en juridische complicaties verbonden. Vanuit het gezichtspunt van de franchiseorganisatie dringen zich enkele vragen op. Mag een franchisegever zomaar zijn gehele assortiment op internet aanbieden en mag een franchisenemer een eigen webwinkel beginnen? Wordt de opbrengst van de internetverkopen verdeeld en zo ja op welke wijze? Vaak is het antwoord op deze vragen niet vastgelegd in de franchiseovereenkomst en dit levert niet zelden stof tot discussie op.

Algemene regelgeving
Naast de specifieke aandachtspunten die gelden voor franchiseorganisaties, zijn er ook zaken waarmee alle organisaties die een webwinkel willen starten, rekening dienen te houden.
Zo bestaat er specifieke regelgeving met betrekking tot overeenkomsten die via internet tot stand komen (bijvoorbeeld de Wet koop op afstand en de Wet elektronische handel). Hierin is onder meer opgenomen dat de aanbieder informatie dient te verstrekken over zijn identiteit, zijn producten en de mogelijkheden voor de afnemer om de koop te ontbinden. Ook is in deze wetgeving geregeld hoe een overeenkomst via internet tot stand komt. Voornoemde regelgeving is met name bedoeld om de consument bescherming te bieden en is dan ook veelal van dwingend recht.

Tot slot is het verstandig dat organisaties die een webwinkel ambiëren hun bestaande contracten en algemene voorwaarden eens onder de loep nemen. Dit omdat bijvoorbeeld contracten met leveranciers bepalingen zouden kunnen bevatten met betrekking tot de verkoop van hun producten via internet. Voor wat betreft algemene voorwaarden geldt dat deze geschikt moeten zijn voor verkopen via internet. Daarenboven gelden er specifieke regels omtrent het gebruik van deze voorwaarden bij het handelen via internet.

Slotsom
Een webwinkel is tegenwoordig praktisch noodzakelijk en kan zeer lucratief zijn voor ondernemingen in vele branches. Het is wel van belang dat bij franchiserelaties de afspraken hieromtrent met de franchisenemers goed worden vastgelegd. Bovendien dienen organisaties rekening te houden met de specifieke regelgeving op het gebied van het handelen via internet. Wij hebben reeds vele (franchise)organisaties bijgestaan op dit gebied.

Auteurs

Portret vanAnita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam