Home / Publicaties / Fiscaal voordeel bij doorverkopen vastgoed

Fiscaal voordeel bij doorverkopen vastgoed

6 maanden faciliteit in overdrachtsbelasting wordt 36 maanden faciliteit

03/09/2012

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat bij doorverkoop van vastgoed binnen 36 maanden, door zowel particulieren als ondernemers, er alleen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald over de eventuele meerwaarde. De bestaande 6 maanden regeling wordt daarmee met 2,5 jaar verlengd tot een 36 maanden regeling. De tijdelijke maatregel ziet op woningen en bedrijfspanden die worden verkregen in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015.

Op grond van de overdrachtsbelasting-wetgeving geldt een vermindering van de heffingsmaatstaf bij een verkrijging binnen 6 maanden na de vorige verkrijging van dezelfde onroerende zaak. Dit betekent dat de koper enkel overdrachtsbelasting betaalt over een eventuele tussentijdse waardestijging. Veelal wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat dit fiscale voordeel door de koper aan de verkoper wordt betaald.

Als gevolg van een nog te publiceren beleidsbesluit en toekomstige wetgeving wordt de termijn van 6 maanden verlengd tot 36 maanden. Deze verlenging ziet op woningen en bedrijfspanden die worden verkregen in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 (en dus niet op vastgoed dat vóór deze periode is verkregen). Dit betekent dat deze 36 maanden regeling nog door kan werken tot 1 januari 2018 (voor panden die dus eind 2014 verkregen zijn).

De koper hoeft hierdoor alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen. Volgens de staatssecretaris van Financiën is de verlenging behalve voor particulieren ook voor projectontwikkelaars interessant. Zij kunnen potentiële kopers makkelijker de garantie bieden om hun oude woning te kopen als het niet lukt om deze tijdig verkocht te krijgen. De projectontwikkelaar betaalt dan bij zijn verkrijging weliswaar overdrachtsbelasting, maar bij doorverkoop binnen 36 maanden hoeft dan alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te worden betaald. Dit geldt eveneens voor bedrijfspanden die worden aangekocht, opgeknapt en doorverkocht.

Wij hebben begrepen dat de verlenging niet geldt voor de 6 maanden termijn in de “Projectontwikkelaarsresolutie”.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Auteurs

Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam