Home / Publicaties / Het nieuwe ontslagrecht – Huidige status

Het nieuwe ontslagrecht – Huidige status

28/05/2014

Het nieuwe ontslagrecht komt er nu snel aan. Het ene na het andere verslag, nota en memorie worden gepubliceerd. Door de bomen is het bos nog amper te zien. Het is dan ook maar zeer de vraag of de beoogde datum voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, te weten 1 juli 2014, wel wordt gehaald. Voor de huidige status kunt u te allen tijde onze overzichtelijke website Arbeidsrecht-Pensioenen/Wet-Werk-en-Zekerheid raadplegen. In vogelvlucht volgt hier een overzicht van de status de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

1 mei 2014; Memorie van Antwoord van de regering

De regering heeft op 1 mei jl. de vragen van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN) beantwoord middels de Memorie van Antwoord .

26 mei 2014; Voorlopig verslag van de Eerste Kamer

Op 26 mei 2014 heeft de Eerste Kamer het nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel WWZ vastgesteld. In dit nader voorlopig verslag verzoekt de Eerste Kamercommissie voor SZW minister Asscher van SZW te reageren op de vragen die VAAN in haar nadere notitie Wetsvoorstel WWZ (pdf 163,63 KB) d.d. 12 mei 2014 stelt. Daarnaast stelt de commissie enkele aanvullende vragen en opmerkingen.

27 mei 2014; Nota naar aanleiding van het verslag van minister Asscher

27 mei jl. is de nota naar aanleiding van het verslag over het Wetsvoorstel WWZ verschenen. In deze nota beantwoordt minister Asscher de nadere vragen die de Eerste Kamercommissie voor SZW in het op 26 mei 2014 verschenen verslag heeft gesteld. Ook de vragen uit de Nadere notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid van VAAN d.d. 12 mei 2014 worden door de minister beantwoord.

De in de memorie van antwoord aangekondigde reparatiewet zal volgens de minister opgenomen worden in het wetsvoorstel ‘Verzamelwet SZW 2015’. Dit wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en zal binnenkort worden ingediend bij de Tweede Kamer.

En nu?

Indien de schriftelijke behandeling tijdig is afgerond, wordt het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair behandeld in de Eerste Kamer en zou 1 juli 2014 nog wel eens gehaald kunnen worden. Dit zou concreet betekenen dat per 1 juli 2014 definitief de aanzegtermijn wordt geïntroduceerd, een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter verleden tijd wordt, de vereisten voor het concurrentiebeding worden aangescherpt, en invulling van het "adagium" geen arbeid geen loon drastisch verandert.


Volg ook ons Twitter-account @CMSArbeidsrecht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Auteurs

Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Counsel
Amsterdam