Home / Publicaties / Het sanctioneren van leden van sportverenigingen wegens...

Het sanctioneren van leden van sport­ver­e­ni­gin­gen wegens een gedraging in de privésfeer: een brug te ver?

18/11/2019

In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre leden van sportverenigingen kunnen worden gestraft voor gedragingen in de privésfeer. In dit kader zullen allereerst de uitgangspunten van het verenigingstuchtrecht uiteen worden gezet. Vervolgens zullen de mogelijkheden tot sanctionering aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie nader worden beschouwd. Daarnaast zal er een uitstap worden gemaakt naar het arbeidsrecht en zal worden beoordeeld of er een parallel kan worden getrokken met de aldaar geldende wettelijke uitgangspunten.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Sport_en_Recht_2019_0102_b.pdf
Downloaden
PDF 960,1 kB

Auteurs

Portret vanFrank Verlaan
Frank Verlaan
Portret vanAmajanti Beek
Amajanti van de Beek