Home / Publicaties / Incasso van onbetwiste grensoverschrijdende geldvorderingen:...

Incasso van onbetwiste grensoverschrijdende geldvorderingen: de Europese betalingsbevelprocedure

24/10/2008

Iedere ondernemer heeft te maken met openstaande facturen voor geleverde goederen en/of diensten. Voor u als ondernemer is het van groot belang dat dit soort nietbetwiste geldvorderingen snel en eenvoudig geïnd kunnen worden. Betalingsachterstanden zijn een
belangrijke oorzaak van faillissement, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen. Wanneer schuldeisers vanwege de lange duur en relatief hoge kosten gerechtelijke procedures achterwege laten, kan dit bovendien leiden tot opzettelijke wanbetalingen door debiteuren. Bij geringe vorderingen is dit probleem nog groter: vanuit economisch oogpunt is het veelal niet rendabel om een procedure te starten, omdat de kosten veelal de opbrengsten overtreffen. Dit betekent in de praktijk dat schuldeisers in veel gevallen geen gerechtelijke stappen ondernemen om hun recht te halen. Wellicht biedt de Europese betalingsbevelprocedure voor ondernemend Nederland perspectief.

Publicaties
Incasso van onbetwiste grensoverschrijdende geldvorderingen: de Europese betalingsbevelprocedure
Downloaden
PDF 147,7 kB