Home / Publicaties / Innovatieve contracten voor waterschappen

Innovatieve contracten voor waterschappen

Tijd voor een benadering 2.0

17/09/2018

De afhankelijkheid tussen publiek en privaat wordt steeds sterker. Projecten worden in toenemende mate complexer, de dynamiek neemt toe en gebruikerswensen worden zwaarder. Dat stelt steeds hogere eisen aan de samenwerkingscompetenties van betrokken partijen. Welke benadering past het beste om projecten optimaal te realiseren?

PPS Netwerk Nederland heeft met medewerking van de waterschappen Rivierenland, Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Aa en Maas, Brabantse Delta, Zuiderzeeland, Drents Overijsselse Delta, Delfland, TU Delft en CMS een inventarisatie gemaakt van waar we nu staan op het gebied van Publiek Private Samenwerking.

Publicaties
Publicatie_Innovatieve_contracten_voor_Waterschappen_a.pdf
Downloaden
PDF 7,4 MB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam