Home / Publicaties / Inwerkingtreding Benelux-Verdrag inzake De Intellectuele...

Inwerkingtreding Benelux-Verdrag inzake De Intellectuele Eigendom (BVIE)

15/09/2006

Met ingang van 1 september jl. is het nieuwe Benelux-Verdrag inzake De Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden. Het BVIE vervangt het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen. Het nieuwe BVIE brengt tevens de oprichting van een nieuwe organisatie met zich mee, de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE). Door oprichting van de BOIE wordt de bestaande scheiding tussen het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen opgeheven. De onduidelijke juridische status van de beide bureaus wordt hierdoor ook uit de weg geruimd. De nieuwe BOIE is een internationale organisatie. De instelling van de BOIE als een nieuwe internationale organisatie bevestigt dat deze organisatie onafhankelijk is van elk land in de Benelux.

Het BVIE brengt slechts één wijziging aan in het materiële recht zoals dat uit het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen voortvloeit, namelijk de afschaffing van het verplichte vooronderzoek na eerdere inschrijving bij een merkdepot. In de praktijk is het grootste verschil tussen de oude verdragen en het nieuwe verdrag de nummering van de artikelen.