Home / Publicaties / Naheffing van overdrachtsbelasting bij levering grond...

Naheffing van overdrachtsbelasting bij levering grond in voormalig agrarisch gebied

22/12/2011

Rechtbank Haarlem heeft onlangs geoordeeld dat de (uitgestelde) levering van grond, gelegen in een voormalig agrarisch gebied, kan leiden tot de naheffing van overdrachtsbelasting.

Uitspraak

In deze zaak had een projectontwikkelaar verschillende koopovereenkomsten gesloten betreffende percelen grond in een agrarisch gebied met het oog op een eventuele bestemmingswijziging van het gebied. De juridische levering van de grond vond enige jaren later plaats tegen de koopsom zoals destijds overeengekomen in de koopovereenkomsten.

Na een boekenonderzoek bij de projectontwikkelaar heeft de inspecteur van de Belastingdienst naheffingsaanslagen overdrachtsbelasting opgelegd. Naar de mening van de inspecteur was de waarde in het economisch verkeer van de percelen ten tijde van de latere  juridische verkrijging immers hoger dan de door de projectontwikkelaar betaalde koopsom. De Belastingdienst kon dit onderbouwen met een goed taxatierapport.

Uit de uitspraak blijkt dat de projectontwikkelaar zich verweerde met een prachtig verhaal maar zonder een goed taxatierapport.

Niet geheel verrassend volgde de rechtbank de inspecteur bijna volledig, waardoor de naheffingsaanslagen grotendeels werden gehandhaafd.

Praktijk

Uit de praktijk blijkt dat inspecteurs van de Belastingdienst de transacties van projectontwikkelaars en andere handelaren in vastgoed nagaan. Hierbij is men met name op zoek naar verschillen tussen koopsom en een eventuele hogere waarde in het economisch verkeer op het moment van de juridische overdracht. In dat geval zal een inspecteur ongetwijfeld overgaan tot het naheffen van overdrachtsbelasting.

Ook is er warme belangstelling van de fiscus voor de zogenaamde nabetalingsregelingen. Hierbij is regelmatig slechts overdrachtsbelasting betaald over het bij de levering betaalde deel van de koopsom en is er geen overdrachtsbelasting betaald over de latere nabetaling door een projectontwikkelaar aan een verkoper.

CMS

Bovenstaande uitspraak illustreert het belang van vakkundige begeleiding bij een dergelijke procedure.

CMS helpt cliënten bij het maken van bezwaar tegen de naheffingsaanslag. Voorafgaand aan een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure kan in samenwerking met gerenommeerde taxateurs de haalbaarheid van de beoogde procedure worden getoetst. Scherp, goed onderbouwd en realistisch procederen kan de fiscale schade beperkt houden. Ook het bestrijden van de door de fiscus opgelegde boetes is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Overigens kan ook in de situatie waarin een dergelijke naheffingsaanslag wordt verwacht nagegaan worden in hoeverre dit vermoeden gegrond is.

Auteurs

Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam