Home / Publicaties / Nieuwe wet moet gebruik elektronische algemene voorwaarden...

Nieuwe wet moet gebruik elektronische algemene voorwaarden makkelijker maken

04/08/2010

Een op 1 juli 2010 in werking getreden wetswijziging moet het voor het bedrijfsleven eenvoudiger maken om hun algemene voorwaarden per e-mail of via het internet aan klanten ter beschikking te stellen. De verruiming zit vooral in het feit dat elektronische terhandstelling ook mag indien de overeenkomst waarop zij van toepassing wordt verklaard niet per telefoon, e-mail of Internet is gesloten. Echt eenvoudig is het nog niet: de gebruiker moet namelijk wel eerst de "uitdrukkelijke instemming" van zijn klant zien te krijgen.

Elektronisch "ter hand stellen" van algemene voorwaarden

Per 1 juli 2010 kunnen bij alle overeenkomsten de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden elektronisch ter hand worden gesteld. Tot nu toe bestond deze mogelijkheid alleen voor "op afstand" gesloten overeenkomsten. Dat wil zeggen dat het bij de online koop van een boek de algemene leveringsvoorwaarden van BOL.com per e-mail of internet mochten worden verstrekt aan de koper, maar dat de boekverkoper die de bestelling in zijn winkel heeft opgenomen en het boek vervolgens opstuurt, dat niet kon doen. Een toevoeging aan artikel 6:234 BW brengt hier verandering in.

Wat online geldt, moet ook offline gelden

Deze wetswijziging past in een trend waarin de regels voor elektronisch zakendoen ook van toepassing worden verklaard op het traditionele handelsverkeer. Zo zal bijvoorbeeld de wettelijke bedenktermijn voor internet-aankopen ook worden uitgebreid naar "gewone" overeenkomsten.

Instemming van de ontvanger is wel verplicht.

Er zit echter nog wel een addertje onder het gras. Het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden kan alleen als de andere partij daar zijn uitdrukkelijke instemming voor heeft gegeven. Dat lijkt onhandig, omdat het suggereert dat men eerst moet vragen of het e-mailen van de algemene voorwaarden akkoord is, en pas daarna de voorwaarden daadwerkelijk kunnen worden opgestuurd. De wetgever lijkt echter een minder strenge eis te stellen: het gaat er om dat de andere partij uitdrukkelijk moet zijn gewezen op de elektronische toezending, zodat hij daar bezwaar tegen kan maken.

Algemene voorwaarden kunnen dus rechtsgeldig per e-mail of internet worden toegestuurd, maar alleen indien vooraf de goede bewoordingen worden gebruikt.