Home / Publicaties / Posterieure overeenkomst zonder afrekenbeding: aan...

Posterieure overeenkomst zonder afrekenbeding: aan de ex­ploi­ta­tie­bij­dra­ge valt niet te tornen!

07/08/2018

In dit artikel wordt een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 21 maart 2018 over de vrij sporadisch voorkomende posterieure overeenkomst becommentarieerd. Centraal stond de vraag of de gemeente onverkort aanspraak kon maken op de met de ontwikkelaar in een posterieure overeenkomst overeengekomen exploitatiebijdrage, nu gebleken was dat de verhaalbare kosten de opbrengsten van de projectontwikkeling overstegen en tussen partijen geen afrekenbeding was overeengekomen.

004493_tile
Publicaties
Posterieure overeenkomst_Grondzaken in de praktijk juli 2018_a.pdf
Downloaden
PDF 2,4 MB

Auteurs

Robert Lucassen