Home / Publicaties / Situatietekening bij levering van gedeeltelijke p...

Situatietekening bij levering van gedeeltelijke percelen

13/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht een situatietekening in te schrijven in de openbare registers indien een gedeelte van een kadastraal perceel wordt overgedragen. Op de tekening staat aangegeven welk(e) gedeelte(n) van het kadastrale perceel worden geleverd. Als deze tekening ontbreekt, wordt de inschrijving van de akte van levering door de bewaarder van het Kadaster geweigerd en vindt de levering niet plaats daar inschrijving in de openbare registers één van de voorwaarden voor levering (rechtsgeldige overdracht) is. Het is dus van groot belang dat een tekening mee wordt ingeschreven indien er gedeelte(n) van een kadastraal perceel worden geleverd.

Deze tekening dient echter te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er dient gebruik te worden gemaakt van een bij het Kadaster op te vragen kadastrale kaart waarop de te leveren perceelsgedeelte(n) met arcering worden aangegeven. Als de kadastrale kaart onvoldoende ruimte biedt om de ligging van de betreffende gedeelte(n) weer te geven, dan kan ook een tekening worden ingeschreven die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de ligging van de gedeelten is met onderscheidende arcering aangegeven;
  • de tekening:
    • bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers;
    • is noordgericht;
    • bevat een schaalbalk;
    • bevat een weergave van aanwezige bebouwing.

Indien een juiste tekening wordt ingeschreven, zal het Kadaster vervolgens (direct) ambtshalve de geleverde perceelsgedeelte(n) middels voorlopige kadastrale grenzen inmeten op basis van deze tekening. Als gevolg hiervan worden in het Kadaster uitsluitend nog gehele percelen met een definitieve, voorlopige of administratieve grens ingeschreven.

Alternatief is dat voorafgaand aan de levering de te leveren perceelsgedeelte(n) middels voorlopige kadastrale grenzen worden ingemeten. In dat geval hoeft er dus geen situatietekening te worden ingeschreven in het Kadaster. Een notaris kan deze inmeting (al dan niet in overleg met een landmeter) voor cliënten verzorgen bij het Kadaster. Ook hiervoor gelden specifieke regels (onder meer ter zake de daarvoor aan te leveren coördinaten).

Voorts is aandachtspunt dat de keuze om voorafgaand aan de levering voorlopige kadastrale grenzen te vormen ook financiële consequenties heeft voor het door het Kadaster in rekening te brengen kadastrale tarief.

Wij staan u graag bij mocht u vragen hebben over het aanleveren van een juiste tekening, het inmeten van percelen met voorlopige grenzen en/of het vaststellen van coördinaten dan wel de kadastrale kosten.

Auteurs

Portret van Jasper Kampherbeek
Jasper Kampherbeek
Partner
Amsterdam
Portret van Mariëlle Blok
Mariëlle de Blok
Counsel
Amsterdam