Home / Publicaties / Twee keer langverwacht nieuws over de kansspel regels...

Twee keer langverwacht nieuws over de kansspel regels in Nederland

14/04/2011

De rechter heeft onlangs bepaald dat de Engelse kansspelaanbieder Betfair een eerlijke kans had moeten krijgen om mee te dingen naar een vergunning om kansspelen via het internet aan te bieden.<BR>Vrijwel tegelijkertijd maakte de Staatssecretaris bekend dat het aanbieden van kansspelen via Internet gelegaliseerd zal worden

RvS: Nederland moet Engelse aanbieder laten meedingen naar een kansspelvergunning.
In Nederland is het aanbieden van kansspelen sterk aan banden gelegd. Het organiseren van sport- en paardrenweddenschappen is bijvoorbeeld voorbehouden de partijen die daarvoor een  vergunning hebben. Voor beide soorten kansspelen wordt slechts één vergunning verleend. In 2004 en 2005 heeft de minister die vergunningen verleend aan De Lotto, respectievelijk Scientific Games Racing (SGR). Betfair, een bekende aanbieder van online kansspelen in Engeland, heeft in 2005 bezwaar gemaakt tegen deze vergunningverleningen en zelf een vergunning aangevraagd voor het organiseren van (online en offline) sport- en paardrenweddenschappen. De minister weigerde die vergunningen te verlenen. In de procedure die Betfair daarover begon, moest de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) zich in maart van dit jaar uitspreken.

Betfair vond in de eerste plaats dat zij haar diensten in Nederland mocht aanbieden, omdat zij in een andere EU Lidstaat al een vergunning had verkregen. Op grond van de Europese regels over vrij verkeer van goederen en diensten mocht Nederland Betfair niet van de markt weren.

In de tweede plaats vond Betfair dat de minister haar had moeten laten meedingen naar een vergunning en klaagde zij over het gebrek aan doorzichtigheid van de vergunningverlening aan SGR en De Lotto. Op 3 juni 2010 oordeelde het Hof van Justitie van de EU in deze zaak al dat de procedure inderdaad niet transparant was, onder meer omdat de Staat geen oproep tot mededinging heeft gedaan. Nu heeft de RvS beslist dat de vergunningsprocedure wel transparant had moeten zijn, en dat Betfair de kans had moeten krijgen om mee te dingen naar deze vergunningen. Daarom zijn de bestreden besluiten vernietigd en moet de Minister opnieuw vergunningen gaan verlenen.

Staatssecretaris: Online gokken moet legaal worden
Het aanbieden van kansspelen via Internet is in Nederland (nog steeds) bij wet verboden. Nadat eerdere pogingen om de wet meer in de pas te laten lopen met de maatschappelijke werkelijkheid zijn gestrand, heeft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 19 maart jl. aangekondigd het verbod op online kansspelen te willen omzetten in een vergunningsstelsel. Dat nieuwe stelsel zal waarschijnlijk niet voor 2015 worden ingevoerd.

Aanbieders zullen een vergunning kunnen aanvragen voor het aanbieden van kansspelen via internet indien zij aan vooraf gestelde voorwaarden voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de integriteit en handelwijze van geïnteresseerde partijen, de verhouding tussen fysiek en online kansspelaanbod en de verwachte opbrengst van online gokvergunningen (€ 10 miljoen) waar rekening mee is gehouden in het regeerakkoord.

De procedure van vergunningverlening zal openbaar en transparant zijn, belooft de minister. Dat is geheel in lijn met de uitspraak van de RvS. Die was echter nog niet bekend toen de brief aan de Kamer werd gestuurd. Betfair, avant la lettre, dus.