Home / Publicaties / Vermogensverklaring en het derdenbeding in de kre...

Vermogensverklaring en het derdenbeding in de kredietovereenkomst

27/01/2011

ln de praktijk wordt, bij het verstrekken van een kredìet aan een dochtervennootschap, regelmatig bedongen dat de moedervennootschap een vermogensverklaring aan de kredietverschaffer afgeeft. ondanks dat een vermogensverklaring in de praktijk veel voorkomt, is de rechtspraak hieromtrent schaars. Op 13 januari 2010 heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan waarbij de vraag aan de orde kwam of de moedervennootschap op grond van de door haar verstrekte vermogensverklarìng, aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de kredietverstrekker geleden schade ingeval van een faillissement van de dochtervennootschap.

Publicaties
Update_Banking_Finance_2011_januari
Downloaden
PDF 192,8 kB

Auteurs

Portret van Marlous Groot
Marlous de Groot
Partner
Amsterdam