Home / Publicaties / Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht in verband met...

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht in verband met een structuurvisie (ABRvS, 22 mei 2019)

18/10/2019

Een noot van Robert Lucassen bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 mei 2019, nr. 201807097/1/A3. Deze uitspraak heeft betrekking op de rechtmatigheid van een besluit van de gemeenteraad van Amsterdam om op een perceel grond dat deel uitmaakt van het bedrijventerrein "Metaalbewerkerweg" in Amsterdam-Noord, een gemeentelijk voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen.

Publicaties
Gemeentestem_2019_7494_a.pdf
Downloaden
PDF 3,1 MB

Auteurs

Portret van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam