Home / Menneskene / Bjørnar Alterskjær
Portrett avBjornar-Alterskjaer

Bjørnar Alterskjær

Managing Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Tysk

Bjørnar Alterskjær har bred erfaring fra arbeid med EU- og EØS-rett, og har i over 20 år jobbet mye med offentlige anskaffelser, offentlig støtte og konkurranserett, i tillegg til saker knyttet til reglene om det indre marked i EU/EØS.

Han har omfattende erfaring fra Brussel, og Alterskjær anses som en av de ledende advokatene innen statsstøtterett. Svært få advokater har større erfaring med håndtering av statsstøttesaker. Bjørnars erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet, ESA og som advokat, gir ham unik kunnskap og kompetanse på området.

Bjørnar sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for konkurranse- og statsstøtterett, med hovedansvar for statsstøtteområdet. Han organiserer Juristenes Utdanningssenters årlige kurs i statsstøtte, og er både kursleder og foredragsholder på kurset. Han er en av forfatterne av boken Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Bjørnar har arbeidet i juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i over seks år. Bjørnar var i flere år hovedansvarlig for statsstøtterett, anskaffelsesrett og konkurranserett i juridisk avdeling i ESA. Gjennom sitt mangeårige virke i ESA har Bjørnar opparbeidet seg en omfattende og helhetlig erfaring med gjennomgang av innkommende statsstøttenotifikasjoner og gruppeunntaksmeldinger, en erfaring som er vanskelig å opparbeide andre steder enn i nettopp ESA. Dette arbeidet har gitt Bjørnar en unik kompetanse på hva som kreves for at ulike nasjonale ordninger kan godkjennes av overvåkningsorganet som forenelig med støtteregelverket.

Alterskjær har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EU-domstolen. Han har representert ESA, og senere private parter i 30 saker for disse domstolene innen de fleste EØS-rettslige områder, hvilket gjør at han er blant de norske privatpraktiserende advokater som har absolutt størst erfaring på dette området. En rekke av de sakene Bjørnar håndterte for domstolene omhandlet statsstøtterettslige spørsmål.

Alterskjær jobbet også i flere år med offentlige anskaffelser og statsstøtte i Nærings- og handelsdepartementet og i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2016 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
  • 2011 - 2015 Partner, ALT advokatfirma AS
  • 2008 - 2010 Visedirektør/fungerende direktør, juridisk avdeling, EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
  • 2004 - 2008 Senior Officer/Officer, juridisk avdeling, ESA
  • 2001 - 2004 Rådgiver/førstekonsulent, Nærings- og fiskeridepartementet (statsstøtte og offentlige anskaffelser)
mer mindre

Rangeringer

Bjørnar Alterskjær er rangert som Leading Individual av Legal 500 i kategoriene Public Procurement og EU and competition.

Strong leader‘ Bjørnar Alterskjær has a strong track record in advising private companies and governmental entities on large and complex state aid matters.

Legal 500, 2024

Bjørnar Alterskjær has ‘excellent expertise‘ in representing government entities and large corporations in public procurement matters, and is sought after for his solid track record in handling complex state aid mandates.
Legal 500, 2022

Bjørnar Alterskjær is the best individual in Norway when it comes to state aid.

Bjørnar Alterskjær – I regard him as a front figure in the legal community, and especially among those who work with EU and competition law.
Legal 500, testimonials 2023

Bjørnar Alterskjær er i Chambers Europe rangert i kategorien Competition/Antitrust: Public Procurement.

Public entities often mandate Bjørnar Alterskjær for his experience in rail service procurements while he also assists with large award frameworks. One client highlights: "He has excellent expertise in the field, shows solid experience and is both tactically and strategically wise."
Chambers, Competition/Antitrust: Public Procurement 2022

Bjørnar Alterskjær is active on high-profile public procurement cases and is also commended for his state aid expertise. A pleased client notes that "he has knowledge but also practical experience that has been of value to us."
Chambers, 2020

mer mindre

Utdanning

  • 2008 - 2010 MBA, Vlerick Leuven Gent Business School
  • 2001 LL.M Humboldt-Universität zu Berlin
  • 2000 Cand. jur.
mer mindre
12/05/2022
10 key aspects of the revised EU competition law in the field of distribution...
The new Vertical Block Exemption Regulation (VBER) and the new accompanying Vertical Guidelines (VGL) were published on 10 May 2022. The new VBER will enter into force on 1 June 2022 and apply for the next twelve years. The new VBER/VGL introduce sev

Feed

08/07/2024
Det nærmer seg Arendalsuka: CMS Kluge klar med flere debatter og bran­sje­ar­ran­ge­ment...
8. juli 2024 – CMS Kluge er klar for Arendalsuka med flere debatter og arrangement i år. Selskapet har også tatt initiativ til et bransjetreff for Advokatbransjen på tirsdag 13. august kl. 14.00–15.00...
02/07/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
03/06/2024
Pride – en menneskerett å kunne være den du er
Retten til å være den man er og elske den man vil, er ingen selvfølge. I juni markerer vi i CMS Kluge pride-måned med regnbuefarger og foredrag med Amnesty International Norge. Arbeidet med mangfold...
07/05/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
18/03/2024
CMS Kluges svenske partnere skifter i dag navn til CMS Wistrand
Det svenske for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma­et Wistrand har i dag gått inn i CMS og er dermed blitt søsterselskap til CMS Kluge, som opplever vekst innen internasjonale oppdrag. I november i fjor of­fent­lig­gjor­de...
07/03/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
09/02/2024
CMS Kluge samarbeider med Knowit under Arendalsuka 2024
Advokatfirmaet CMS Kluge med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Hamar går i samarbeid med kon­su­lent­sel­ska­pet Knowit om Arendalsuka 2024. Knowit har satset på å legge til rette for gode møtelokaler...
11/01/2024
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
14/11/2023
CMS Kluge får svenske partnere
Det svenske for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma­et Wistrand går inn i CMS. Dermed blir selskapet del av den nordiske satsingen som CMS Kluge Advokatfirma og det globale advokatfirmaet CMS påbegynte i 2021. – Mange...
06/11/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
04/09/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
15/08/2023
Norges første støtteordning for kommersiell utbygging av havvind godkjent...
EU-Kommisjonen vedtok 9. mars 2023 det såkalte Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) som på mange måter er EUs svar på USAs Inflation Reduction Act (IRA). I dag godkjente ESA Norges første...