Home / Menneskene / Fredrik Aadahl
Portrett av Fredrik-Aadahl

Fredrik Aadahl

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Aadahl arbeider primært med tvistesaker og løpende rådgivning innenfor entrepriserett/kontraktsrett og regelverket om offentlige anskaffelser.

Aadahl bistår både offentlige og private aktører i forbindelse med gjennomføringen av bygg- og anleggskontrakter, herunder krav om endringer, sluttoppgjør, og misligholdsanksjoner. Aadahl har prosedert en rekke saker for domstolene, og har også god erfaring med gjennomføring av rettsmekling. Aadahl har god kompetanse innenfor de entrepriserettslige standardkontraktene og prosesskodene, og er både veileder og sensor i entrepriserett ved Universitetet i Oslo.

I tillegg bistår Aadahl både oppdragsgivere og leverandører ved alle sider av offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, samt klagebehandling og tvistesaker. Aadahl prosederer jevnlig saker om midlertidig forføyning og/eller erstatning for domstolene, i tillegg til bistand med klagesaker for KOFA. Bistanden omfatter både klassisk sektor og forsyningssektoren. Aadahl har også i flere år undervist som kurslærer i EØS-rett ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig kurs om regelverket for offentlige anskaffelser.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2011 - 2020 Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat/Assosiert partner i Kluge Advokatfirma AS
  • 2010 - 2011 Vitenskapelig assistent ved Stortingets utredningsseksjon. Avhandling med tittelen "Økonomiske og administrative hensyn som begrunnelse for restriksjoner på de fire friheter"
  • 2008 - 2010 Praktikant ved Regjeringsadvokaten og en rekke advokatfirmaer
mer mindre

Verv med mer

Medlem av Den norske Advokatforening

mer mindre

Rangeringer

Fredrik Aadahl er anbefalt av Legal 500 innen offentlige anskaffelser.

Fredrik Aadahl is a highly competent lawyer within public procurement, and is exceptional in legal proceedings. He is efficient and delivers high quality.
Legal 500, 2022

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Publikasjoner

Stortingets perspektivserie 03/11 ”Økonomiske og administrative lovgivningshensyn u EØS-retten – nasjonale myndigheters handlefrihet på det indre marked”

mer mindre

Kurs/foredrag

  • 2012 - d.d. Veileder og sensor i entrepriserett ved Universitet i Oslo
  • 2012 - d.d. Kursholder innenfor offentlige anskaffelser i regi av Nohr-Con
  • 2011 - d.d. Kursleder i EØS-rett ved Universitetet i Oslo
  • 2008 - 2010 Kollokvieveileder Universitetet i Oslo
mer mindre

Utdanning

  • 2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2005 "Bachelier", Lycée Corneille, Rouen (Frankrike)
mer mindre