Home / Menneskene / Knut Anders Sannes
Portrett av Knut-Anders-Sannes

Knut Anders Sannes

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Knut Anders har lang og omfattende erfaring med norsk og internasjonal kontraktsrett, særlig innen finansiering, selskapsrett/M&A og bygg/anlegg/offshore. Denne kombinasjonen innebærer at Knut Anders har god innsikt i, og forståelse av, de mange ulike interessene og risikoene aktørene i store og små prosjekter er opptatt av. Han har betydelig erfaring med samarbeid og forhandling med personer, långivere, byggherrer, entreprenører, leverandører, konsulenter, myndigheter, advokater mv. i mange land i alle verdensdeler. Disse erfaringene gjør Knut Anders i stand til å gi konstruktive og effektive råd både i strukturering av prosjektorganisasjoner og kontrakter, og i utarbeidelse, forhandling og administrasjon av kontrakter.

Han har spesielt god kunnskap om rådgiverkontrakter. Dette gjelder både i og utenfor Norge.

Han kjenner de norske kontraktstandardene innen BA og offshore godt, samt internasjonale kontraktstandarder som for eksempel FIDICs entreprenørkontrakter, rådgiverkontrakter, JV-kontrakter mv.

Knut Anders’ erfaring omfatter blant annet arbeid med flere av Norges største landbaserte entrepriser, en rekke anleggsprosjekter, voldgifter vedrørende offshoreplattformer og undersjøisk kabellegging, utallige energiprosjekter i Norge og i utlandet (vann, sol, vind, infrastruktur mv).

Selv om Knut Anders foretrekker å forebygge og håndtere uklarheter og uenigheter i planleggings-, kontraherings- og gjennomføringsfasen, har han også betydelig erfaring med tvistehåndtering, herunder prosedyreerfaring fra Høyesterett, voldgift og alminnelige domstoler.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Partner, Kluge Advokatfirma AS
 • 2008 - 2021 Partner, Pacta Advokatfirma AS
 • 2001 - 2008 Advokatfullmektig og advokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 1997 - 2003 Kurslærer innen kontraktsrett, internasjonal rett, panterett mv., Det juridiske fakultet, UiO
 • 2000 Vernepliktig jurist, Forsvarets Overkommando, juridisk avdeling
 • 1999 Advokatfullmektig, Regjeringsadvokaten
 • 1996 Faglig veileder for Norges lag, Philip C. Jessup International Moot Court Competition
mer mindre

Verv med mer

 • Medlem av Disiplinærutvalget, Den Norske Advokatforeningen, Oslo Krets, 2015 -
 • Daglig leder, Pacta Advokatfirma AS 2013 - 2021
 • Styremedlem i Pacta Advokatfirma AS 2008 - 2021
 • Styremedlem i Kluge Advokatfirma DA 2007 - 2008
mer mindre

Publikasjoner

 • «Når kan du stole på kontraktsmotpartens representant?», artikkel i «På rett Grunn II», Gyldendal, 2021
 • «Folkerettslig tekstsamling», 4. utgave, Cappelen, 2008
 • «Paragraf 1», Cappelen, 2007 (Lærebok, oppgavesamling mv. i rettslære for VGS)
 • Artikler om norske finansregulatoriske regler og organer for Richmond Law & Tax Ltd (senere Oxford University Press), 2004/2005
 • Kompendium i internasjonal privatrett, 1998, Juridisk Studentutvalg, UiO
mer mindre

Kurs/foredrag

 • Regelmessige foredrag og miniseminar for klienter vedrørende inngåelse og forvaltning av kontrakter, prosjekt- og oppdragsledelse, opphavsrettigheter, digitalisering/BIM, forholdet til regulatoriske myndigheter, selskapsrett mv. -
 • Undervisning ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 1997 - 2003
mer mindre

Utdanning

 • 2002 Advokatbevilling
 • 1999 Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1994 - 2000 Spesialfag i selskapsrett, miljørett, internasjonal rett/folkerett, internasjonal privatrett, samt kjennetegnsrett og patentrett, Universitetet i Oslo
mer mindre