Home / Europa / Norge / Tvisteløsning / Tvisteløsning

Tvisteløsning

 
Kyrre-Tangen-Andersen
Kyrre Tangen Andersen
Part­ner
Norge, Stavanger
Kyrre Tangen Andersen arbeider i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi og EØS  og i CMS Kluges energi, industri og klima avdeling. Han er også involvert i CMS Kluges avdeling for prosedyre og offentlige...
Steffen-Asmundsson
Steffen Asmundsson
Part­ner
Norge, Oslo
Steffen Asmundsson har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra...
Asle-Bjelland
Asle Bjelland
Part­ner
Norge, Oslo
Asle Bjelland arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, særlig innen energi, industri og infrastruktur. Han har mer enn 20 års erfaring som advokat innen tvisteløsning, og prosederer saker i alle rettsinstanser...
Christian-Galtung
Christian Galtung
Part­ner
Norge, Oslo
Christian Galtung arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Galtung har representert staten i Høyesterett sju ganger, og private selskaper tre ganger. Han...
Inger-Hygen
Inger Hygen
Part­ner
Norge, Bergen
Hygen har lang erfaring fra et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt innenfor fast eiendom, selskapsrett, obligasjonsrett, formuerett og prosess. Siden 2010 har hun hatt ansvaret for eiendomsavdelingen...
Belinda-Taranger-Ingebrigtsen
Belinda Taranger Ingebrigtsen
Part­ner
Norge, Stavanger
Belinda Taranger Ingebrigtsen arbeider i dag primært med spørsmål vedrørende fast eiendom, generell kontraktsrett, handel og industri, tvisteløsning og prosedyre. Ingebrigtsen arbeider også tidvis...
Jan-Magne-Isaksen
Jan Magne Isaksen
Part­ner
Norge, Bergen
Jan Magne Isaksen bistår klienter med kommersiell tvisteløsning innenfor ulike rettsområder, og har ført en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett, både alene og som del av et større team...
Nicolai-Rene-Nielsen
Nicolai René Nielsen
Part­ner
Norge, Oslo
Nicolai Nielsen er leder for CMS Kluges avdeling for entreprise. Nicolai Nielsen har arbeidet i CMS Kluge siden 2010, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser...
Amund-Noss
Amund Noss
Part­ner
Norge, Oslo
Amund bistår både offentlige og private klienter i større, komplekse tvister. Han er en erfaren prosedyreadvokat og har prosedert en rekke prinsipielle saker for Høyesterett. Amund har også erfaring...
Espen-Nyland
Espen Nyland
Part­ner
Norge, Oslo
Nyland jobber i hovedsak med innenfor fast eiendom og bygg og anlegg. Nyland bistår fortløpende en rekke av landets største byggherrer/eiendomsutviklere/eiendomsbesittere – både i privat og offentlig...