Home / Menneskene / Christian Galtung
Portrett av Christian-Galtung

Christian Galtung

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Christian Galtung arbeider særlig med tvisteløsning, forvaltningsrett, erstatningsrett og selskapsrett.

Galtung har representert staten i Høyesterett sju ganger, og private selskaper tre ganger. Han har vært Norges prosessfullmektig i EFTA-domstolen og er anbefalt av ratingbyråene Chambers og Legal 500.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2007 - Partner i Kluge Advokatfirma AS
 • 2006 - 2007 Fast advokat i Kluge Advokatfirma DA
 • 1994 - 2006 Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
 • 1992 - 1994 Dommerfullmektig, Ringerike sorenskriverembete
 • 1991 - 1991 Inspektør i Kredittilsynet
 • 1990 - 1991 Førstekonsulent i Kredittilsynet
 • 1989 - 1990 Advokatfullmektig hos BAHR Advokatfirma

 

mer mindre

Verv med mer

 • Styrets leder i Pareto Securities AB siden 2019
 • Leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett 2006 - 2015
 • Leder for Universitetet i Oslos sidegjøremålsnemnd 2007 - 2017
 • Nestleder i Klagenemnda for SkatteFUNN siden 2019
 • Medlem av Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo siden 2007 Styremedlem i Anth. B. Nilsens Børns fond 1996 - 2019
 • Medlem av Advokatforeningen
mer mindre

Rangeringer

Galtung er anbefalt av ratingbyråene Chambers og Legal500

mer mindre

Utdanning

 • 1999 Master of Laws (LL.M.) i EU-rett, Cambridge University, England
 • 1999 Møterett for Høyesterett
 • 1989 Cand. jur., Universitetet i Oslo

 

mer mindre

Feed

26/08/2021
Klu­ge i media | Vant mot Skatte­eta­ten – slip­per reg­ning på en kvart mil­li­ard
- Det er en vel­skre­vet og grun­dig dom. Vi er for­nøy­de med pre­mis­se­ne, som vi me­ner tar opp alle de pro­blem­stil­lin­ge­ne som ble reist un­der ho­ved­for­hand­lin­gen, sier Klu­ge-ad­vo­kat Chris­ti­an Gal­tung til...