Home / Menneskene / Espen Debes
Portrett av Espen-Debes

Espen Debes

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Espen Debes er tilknyttet Kluges avdeling for Industri, Handel og Finans, hvor han særlig arbeider med selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør), samt generell kontraktsrett.

Debes har oppdrag som består i generell selskapsrettslig rådgivning, strategisk rådgivning i forbindelse med opprettelse av selskaper og selskapstransaksjoner. Ved arbeid med transaksjoner omfatter rådgivningen alle ledd av transaksjonsfasen, herunder valg av transaksjonsform, due diligence, utforming av avtaleverk mellom kjøper og selger og mellom de enkelte kjøpere (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør.

Debes bistår også selskaper med generell selskapsrettslig rådgivning knyttet til kapitalforhøyelser, fusjoner, fisjoner m.m.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Partner, Kluge Advokatfirma
  • 2020 - 2021 Senioradvokat/assosiert partner, Kluge Advokatfirma
  • 2017 - 2020 Advokat, Kluge Advokatfirma
  • 2016 - Foreleser i selskapsrett, Universitetet i Stavanger
  • 2014 - 2017 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
  • 2012 - 2013 Praktikant hos ulike advokatfirmaer (Kluge, Schjødt, Deloitte)
  • 2012 - 2013 Arbeidsgruppeleder for første studieår, Det juridiske fakultet UiB
mer mindre

Utdanning

  • 2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2013 Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London
  • 2009 Årsstudium Økonomi og ledelse, UiT
mer mindre

Kompetanse

Feed

26/05/2021
Klu­ge har bi­stått Del­mar Sys­tems
Vi gra­tu­le­rer Del­mar Sys­tems med opp­kjø­pet av Vry­hof Group fra Mor­eld. Et team fra Klu­ge, le­det av as­so­si­ert part­ner Es­pen De­bes, fun­ger­te som Del­mars nors­ke råd­gi­ver i trans­ak­sjo­nen.Yt­ter­li­ge­re de­tal­jer...