Home / Menneskene / Henrik Høines
Portrett av Henrik-Hoines

Henrik Høines

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Henrik Høines er ansatt i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi & EØS. Han arbeider primært med rådgivning og tvisteløsning relatert til IPR og kontraktsrett. 

Høines arbeider med både patent-, varemerke-, design- og opphavsrettslige problemstillinger og saker knyttet til markedsføringsloven og forretningshemmelighetsloven.

Arbeidet innen patentrett knytter seg særlig til bevissikring, forhandling og tvisteløsning ved patentinngrep. Videre har Høines erfaring med varemerkesaker, herunder tvistesaker om varemerkeinngrep, innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving for Patentstyret og KFIR, samt saker knyttet til krenkelse av foretaksnavneloven. Høines jobber også med saker relatert til åndsverkloven, markedsføringsloven og forretningshemmelighetsloven, herunder krenkelse av opphavsrett, produktetterlikning, konkurranseklausuler, tekniske tegninger og forretningshemmeligheter mv., og representerer jevnlig klienter i ulike rettsprosesser for domstolene. 

Høines bistår videre klienter med kontrakter og transaksjoner relatert til utvikling, lisensiering og kommersialisering av teknologi, samt ulike kontrakter knyttet til utvikling og lisensiering av software og standardavtaler knyttet til IKT-prosjekter. 

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2022 - Senioradvokat, CMS Kluge Advokatfirma 
 • 2018 - 2022 Advokat, Kluge Advokatfirma
 • 2016 - 2018 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
 • 2016 - Eksamenssensor rettsvitenskap, UiS
 • 2016 Trainee, Regjeringsadvokaten
 • 2015 Trainee, Haver Advokatfirma og Kluge Advokatfirma
 • 2014 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
 • 2013 Trainee, Kluge Advokatfirma
mer mindre

Rangeringer

 • Anbefalt advokat, Legal 500 (2022) innenfor Intellectual Property 
emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Utdanning

 • 2014 - 2016 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2015 Valgemner i internasjonal rett, Bond University, Australia
 • 2011 - 2014 Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger
mer mindre