Home / Menneskene / Iselin Kaus
Portrett av Iselin-Kaus

Iselin Kaus

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Iselin Kaus er tilknyttet CMS Kluges avdeling for entreprise, hvor hun bistår med tvisteløsning og rådgivning innen entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.

Kaus har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Underveis i studiene har hun jobbet som vitenskapelig assistent ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og ved Institutt for Privatrett hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Vederlag som sanksjon ved uhjemlet bruk av en annens ting eller immaterialrettighet».

Kaus har tatt spesialemner innen prosedyre og bygge- og entrepriserett. Ved årsstudium i USA har hun tatt spesialemner i juridiske fag.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2020 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma)
 • 2020 Undervisningsassistent, UiO
 • 2019 - 2020 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO
 • 2018 - 2019 Vitenskapelig assistent, Norsk Senter for Menneskerettigheter, UiO
 • 2018 Praktikant, Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2017 Praktikant, Lovavdelingen Justisdepartementet
 • 2017 Praktikant, Arntzen de Besche Advokatfirma
 • 2017 Praktikant, Advokatfirmaet Selmer
 • 2016 - 2017 Kollokvieveileder og oppgaveretter, UiO
mer mindre

Utdanning

 • 2014 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
 • 2012 - 2013 Årsstudium kriminologi, Chaminade University, Honolulu Hawaii
mer mindre

Feed

23/02/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i ja­nu­ar 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...