Home / Menneskene / Oddleif Torvik
Portrett av Oddleif-Torvik

Oddleif Torvik

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Oddleif Torvik bistår med rådgivning og tvisteløsning bredt innen det forretningsjuridiske området. Hans spesialfelt er skatterett, internprising, regnskapsrett og verdsettelse i ulike juridiske kontekster. Han har doktorgrad i internasjonal skatterett (internprising), med en avhandling om hvordan multinasjonale foretak for skattemessige formål må fordele superprofitt fra unike og verdifulle immaterielle eiendeler (patenter, varemerker, mv.) mellom jurisdiksjonene hvor foretakene har tilstedeværelse. Torviks avhandling er publisert internasjonalt.

Torvik har master i regnskap og revisjon (HRS) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har erfaring fra bistand i en rekke kompliserte og regnskapstunge tvistesaker. Torvik har også i en årrekke arbeidet med strukturering og gjennomføring av transaksjoner (M&A), herunder med en rekke større transaksjoner med internasjonalt tilsnitt.

 

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - d.d. Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
  • 2017 - 2020 Senioradvokat (M&A/skatt), Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2007 - 2017 Advokatfullmektig (skatt), Advokatfirmaet Thommessen AS
  • 2006 - 2007 Advokatfullmektig (skatt), Advokatfirmaet Wiersholm AS
mer mindre

Kurs/foredrag

Torvik er, og har gjennom en årrekke vært, en aktiv foreleser i norsk bedriftsbeskatningsrett, internasjonal skatterett og internprising ved NHH og UiB. Han holder også skatterettslige innlegg ved andre institusjoner som gjesteforeleser, og veileder studenter som skal skrive masteroppgave innen skatterett og internprising.

mer mindre

Utdanning

  • 2011 - 2016 PhD internasjonal skatterett/internprising, Universitetet i Bergen
  • 2004 - 2006 MSc regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole (NHH)
  • 2004 - 2004 Økonomiske fag, Norges Handelshøyskole (NHH)
  • 2000 - 2002 Bedriftsøkonomi grunnfag, Handelshøyskolen BI
  • 1997 - 2004 Cand.jur., Universitet i Bergen
mer mindre