Home / Menneskene / Tarjei Pedersen
Portrett av Tarjei-Pedersen

Tarjei Pedersen

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Tarjei arbeider først og fremst med plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og fast eiendoms rettsforhold.

Gjennom erfaring med utviklingsprosjekter både på vegne av offentlige og private aktører kan Tarjei raskt vurdere både det offentliges og privates eksisterende og fremtidige handlingsrom knyttet til de respektive eiendomsutviklingsscenario. Tarjei har bl.a. betydelig erfaring med plan- og byggesaksarbeid, utforming og inngåelse av utbyggingsavtaler, utarbeidelse og innkreving av refusjonskrav, ekspropriasjon, kjøp og salg av eiendom, og hvordan prosjekter kan og bør organiseres i forhold til merverdiavgiftsreglene.

Tarjei har særskilt erfaring knyttet til plan- og byggesaksbehandlingen både fra tiden i det offentlige og senere som advokat. Tarjei er sentral i de mange kurs og foredrag som Kluge holder for aktørene i eiendomsbransjen, og er således oppdatert på det omfattende regelverket som er styrende i forhold til hva som kreves ved utarbeidelse av reguleringsplaner, oppføring av nybygg og tiltak i bestående byggverk, herunder anvendelsen av plan- og bygningslovgivningens ansvarsrettsystem.

I tillegg til kursvirksomhet, arbeider Tarjei i dag med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere, entreprenører, eksproprianter, ekspropriater og det offentlige. Tarjei har også betydelig prosedyreerfaring. 

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2009 - Partner
 • 2005 - 2008 Fast advokat hos Kluge Advokatfirma DA
 • 2003 - 2004 Advokatfullmektig hos Kluge Advokatfirma DA
 • 2001 - 2003 Rådgiver og spesialrådgiver i Oslo kommune, PBE
 • 2001 - 2001 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Rogaland
mer mindre

Verv med mer

 • Styremedlem i Forum for Plan- og bygningsrett (www.pblforum.no) fra februar 2007 til februar 2009
 • Styreleder i Forum for Plan- og bygningsrett fra februar 2009 til februar 2013
 • Styremedlem Drammen Parkering KF fra april 2011
 • Leder av avdelingen og faggruppen Fast Eiendom i Kluge (ca. 25 advokater) 2009-2010, og fra april 2012
 • Medlem av Advokatforeningen
mer mindre

Utdanning

 • 1995 - 2000 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
mer mindre

Kompetanse