Home / Publikasjoner / - I ytterste konsekvens avliver EFTA-domstolen ar...

- I ytterste konsekvens avliver EFTA-domstolen arbeidslinja

tirsdag 25. mai 2021

Tatt på ordet innebærer EFTA-domstolens forståelse av EØS-retten at Peder Ås alltid kan nekte å gjennomføre aktivitetstiltak fordi han ønsker å reise ut i Europa, skriver advokatfullmektig Sigve Berg Tronsmoen i dette innlegget i Advokatbladet.

EFTA-domstolen avsa nylig en rådgivende uttalelse i saken E-8/20 Straffesak mot N. Noe forenklet tok EFTA-domstolen stilling til hvilke EØS-rettslige regler som er relevante for norsk trygderegulering, samt reglenes innhold og konsekvenser for norsk regulering av ytelser ved sykdom.

Uttalelsen er ikke bare av interesse for det regelverket som har vært, men også for hvordan regelverket skal utformes framover. Det er sistnevnte betydning Tronsmoen ser nærmere på.

Les hele innlegget på advokatbladet.no