Home / Publications / De gebruikelijke publiekrechtelijke betrokkenheid...

De gebruikelijke publiekrechtelijke betrokkenheid van de overheid, een valse vriend?

Een aanzet voor de grens van de gebruikelijke betrokkenheid en daarmee de grens van het aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling.

22/09/2009

Door middel van het ICER-rapport hebben de Nederlandse autoriteiten onlangs getracht aan aanbestedende diensten die te maken hebben met gebiedsontwikkeling richtlijnen te geven die behulpzaam kunnen zijn bij de vraag hoe zij deze projecten kunnen vorrngeven op een met het aanbestedingsrecht verenigbare wijze. De schrijver - de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) - wilde met haar rapport meer duidelijkheid scheppen aangezien het arrest Auroux c.s. v. Roanne van het Hof van Justitie EG ('HvJ EG') grote onlust had veroorzaakt. Het arrest riep bij betrokkenen met name de vraag op wat de consequenties waren voor de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling.

Publication
Bouwrecht_2009_09
Download
PDF 828 kB

Authors

Picture of Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam