Home / Juristen / Simon Sanders
De foto van Simon-Sanders-CMS-NL

Simon Sanders

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Simon Sanders is advocaat binnen onze Praktijkgroep IP/TMC. CMS heeft hem aangetrokken om onze Telecommunicatiepraktijk verder vorm te geven. Voordat Simon bij ons in dienst trad, was hij advocaat en senior jurist van een groot multinationaal telecommunicatiebedrijf. Sinds de komst van Simon is onze Telecommunicatiepraktijk in snel tempo gegroeid.  Naast de Telecommunicatiepraktijk adviseert Simon leveranciers en afnemers bij het contracteren en implementeren van complexe automatiseringsprojecten. Simon's technische en operationele kennis van Telecom en IT, gecombineerd met zijn juridische kennis, worden bijzonder gewaardeerd.

Simon is een actief lid van de internationale Telecommunications Practice Group van CMS, waarbinnen de kennis van 59 kantoren verspreid over 29 jurisdicties gecombineerd wordt en voor onze cliënten beschikbaar is.

Simon is tweetalig (Engels/Nederlands).

Meer Minder

Simon Sanders is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Nederlands recht (internationaal recht), Universiteit Utrecht

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie

  • Nederlands recht (bedrijfs-, sociaal-, economisch recht), Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, OWNH Betuwe

  • Toezichthouder O2A5, Stichting Openbaar Primair Onderwijs

  • Lions Club Nederland (afdeling Leerdam)

Meer Minder

Feed

Toon alleen
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
12-05-2016
Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie te be­vor­de­ren en be­lan­gen van eind­ge­brui­kers te.
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
08/06/2018
CMS werkt mee aan een mo­bie­le id-app op ba­sis van block­chain
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
13/02/2018
Al­ge­me­ne ver­or­de­ning ge­ge­vens­be­scher­ming
20/06/2017
Zelf­rij­den­de au­to: dicht­bij en toch ver weg