Telecommunicatie

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Telecommunicatie

Terug naar TMC - Technology, Media & Communications

Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal er steeds meer behoefte zijn aan de schaarse bronnen waarvan telecommunicatiemiddelen gebruikmaken. Onbelemmerd toegang tot deze bronnen stimuleert de ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden, maar vormen tegelijkertijd een bedreiging voor bestaande marktpartijen en bestaande businessmodellen.

Naast infrastructurele aspecten zoals exploitatie, toegang en neutraliteit van netwerken is het telecommunicatierecht ook nauw verbonden met de inhoud en vorm van de diensten die over de netwerken worden geleverd. Controle en het efficiënt beheren en exploiteren van netwerken aan de ene kant, staan op gespannen voet met het recht op privacy en met netneutraliteit aan de andere kant. CMS heeft - als onderdeel van de internationale CMS-organisatie - een aparte praktijkgroep op het gebied van telecommunicatie. 

De Telecommunicatie Groep van CMS bestaat uit een groot aantal gespecialiseerde advocaten, verdeeld over 54 kantoren in 29 landen, waaronder Centraal en Oost Europa. In een sector die wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangend, Europese en nationale (markt)regulering, is diepgaande kennis van de sector onontbeerlijk. De CMS Telecommunicatie Groep is door haar geografische spreiding in staat elders in Europa opgedane kennis en ervaring op nationaal en internationaal niveau in te zetten. In Nederland bestaat de telecommunicatiepraktijk uit vier gespecialiseerde advocaten, die marktpartijen adviseren in procedures en bijstaan bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • Toegang- en interconnectie tot netwerken en (media-)platforms
  • Tariefregulering
  • Marktanalysebesluiten/marktregulering
  • Privacywetgeving en consumentenbescherming
  • Bouw- en milieuvergunningen voor plaatsing van UMTS-antennes en zendmasten
Aanmelden voor Technology, Media & Communications (TMC) onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
18/01/2019
Digital - Infrastructure for our 'Connected Future'
With digital innovation now firmly at the forefront of our everyday life, interest in the supporting infrastructure has come sharply into focus. Although we have spent much of the recent past seeking...
21/11/2018
Connected Future
Tech­no­lo­gy-dri­ven transformations are not only disrupting our everyday lives but are also radically transforming the infrastructure sector. On the one hand, innovation is driving an upgrade of existing...

Feed

17/11/2022
IP/TMC update november 2022
De voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van IP & TMC gaan gepaard met een toenemende rol van technologie, een continue verschuiving van de offline naar de onlinewereld en de bijbehorende veranderende...
29/08/2022
IP/TMC update September 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
01/06/2022
IP/TMC update juni 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
04/04/2022
IP/TMC update april 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
26/01/2022
IP/TMC update januari 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
22/11/2021
IP/TMC update november 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
16/09/2021
CMS IP/TMC update juli en augustus 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMT gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
05/07/2021
CMS IP/TMC update juni 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMT gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
11/05/2021
CMS IP/TMC update mei 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMT gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
06/04/2021
CMS IP/TMC update april 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMT gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
02/03/2021
CMS IP/TMC Update Maart 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMT gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...
28/01/2021
CMS IP/TMC update februari 2021
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving...