Home / Expertise / Commercial / Vervoersrecht

Vervoersrecht

Nederland

De voortgaande Europese regelgeving op het gebied van vervoer zorgt voor een nieuwe dimensie voor overheid, verladers en vervoerders. Retourlogistiek wordt steeds belangrijker voor de producenten. Zaken als grensoverschrijdend verkeer van chauffeurs en verdergaande en concretere milieuvoorschriften (geluid, uitstoot, arbeidsomstandigheden) vragen om nieuwe oplossingen van bestaande problemen. De voortschrijdende globalisering, in combinatie met nieuwe communicatiemethoden, consolidatie en de specialisatie van de verschillende deelnemers maakt het vervoersrecht complexer. Daarnaast is er meer aandacht voor criminaliteitsbestrijding en risicobestrijding in het vervoer.

CMS adviseert in dit kader transporteurs, opdrachtgevers en verzekeraars over het vervoersrecht. Zowel nationaal als internationaal. Uiteraard kunnen wij u bijstaan op het gebied van contracten, variërend van een eenvoudige vervoersovereenkomst tot en met het opstellen van een mondiaal logistiek systeem met meerdere modaliteiten (zee-, lucht- , weg- en spoorvervoer). Daarnaast begeleiden wij u in het procederen en arbitreren over ladingschades en (opgezegde) logistieke contracten.

Lees meer Lees minder
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is the co­re of eve­ry bu­si­ness.To­day’s in­cre­a­sin­gly re­gu­la­ted mar­kets de­mand that ope­ra­tors ma­na­ge com­mer­ci­al risk as they work to­wards their bu­si­ness ob­jec­ti­ves. Suc­cess de­pends on suc­ces­sful re­la­ti­ons­hips with cus­to­mers and sup­pliers, ba­sed on ef­fec­ti­ve sec­tor-spe­ci­fic con­tracts. Bu­si­nes­ses need the right legal ans­wers, groun­ded in the con­text of their spe­ci­fic mar­kets. Our mul­ti­dis­ci­pli­na­ry teams are trai­ned to un­der­stand the cul­tu­ral and bu­si­ness fac­tors im­pac­ting our clients’ com­mer­ci­al ar­ran­ge­ments.
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
21/03/2019
CMS ad­vi­seert bij ver­koop van 2gett­he­re
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
02/12/2009
CMS staat TNT Ne­der­land bij
11/09/2009
CMS staat Qbuzz suc­ces­vol bij
27/04/2009
Hoe sterk is de een­za­me fiet­ser
31/10/2008
CMS DSB be­ge­leidt Qbuzz
Con­nexxi­on en Ar­ri­va niet-ont­van­ke­lijk ver­klaard
06/10/2008
CMS DSB be­ge­leidt en ad­vi­seert HSH Nord­bank AG
31/03/2008
Af­de­ling Trans­ploft: 'Ro­che­len ze het nog snel?'