Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A / Kapitaalmarkten / Kapitaalmarkten advocaten

Ka­pi­taal­mark­ten advocaten

Maak kennis met ons Kapitaalmarkten team

Binnen onze kapitaalmarktenpraktijk richten wij ons vooral op het adviseren bij IPO's en secundaire aanbiedingen van aandelen en obligaties op Euronext in Amsterdam en andere beurzen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd op het gebied van openbare biedingen en andere soorten overnames van naamloze vennootschappen, fusies, acquisities en herstructureringen.

CMS adviseert het management van naamloze vennootschappen over alle relevante zaken betreffende vennootschaps- en effectenrecht, waaronder eisen ten aanzien van periodieke rapportage, corporate governance, maatregelen om overnames te verhinderen, handel met voorkennis en marktmisbruik en kwesties betreffende beloning van bestuurders en beloning in aandelen. Ook begeleiden wij bij de structurerings, oprichtings, financiering en corporate governance van zowel genoteerde als niet-genoteerde fondsen in een groot aantal bedrijfstakken.

Aan transacties op de kapitaalmarkten worden zware juridische eisen gesteld. Het is essentieel dat die pro-actief en creatief worden opgepakt. Onze focus richt zich eerst op de commerciële oplossing en pas daarna op het opstellen van de documentatie.

Genoteerde vennootschappen en vennootschappen die een effectennotering wensen kunnen bij ons terecht. Dat geldt ook voor tussenpersonen, underwriters, financieel adviseurs, (investerings)banken en andere financiële instellingen. Daarnaast voorzien wij private equity fondsen, onroerendgoedfondsen en hedge fondsen van juridisch advies en verzorgen wij begeleiding op maat. In Nederland, Europa en daarbuiten, dankzij ons internationale CMS netwerk.

 
Reinout Slot
Reinout Slot
Partner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Reinout Slot legt zich toe op het ondernemingsrecht en het effectenrecht, met bijzondere nadruk op het totstandbrengen van transacties die onderworpen zijn aan toezichtsregelgeving.Hij adviseert regelmatig...
Clair Wermers
Clair Wermers
Partner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Clair Wermers houdt zich bezig met de kapitaalmarkt- en transactiepraktijk, dit doet zij in zowel nationaal als internationaal verband. Zij is gespecialiseerd in fusies en overnames en activatransacties...
Karsten Bruinsma
Karsten Bruinsma
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Karsten Bruinsma is als advocaat werkzaam binnen de Corporate/M&A praktijkgroep. Hij is actief in de kapitaalmarkt- en transactiepraktijk, dit doet hij zowel in nationaal als internationaal verband. Karsten...
Dex Destombes
Dex Destombes
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Dex Destombes is werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor.Hij is actief in het ondernemingsrecht en in het bijzonder het effectenrecht. Dex adviseert onder meer bij transacties...