Home / Expertise / Tax / BTW

Als u als ondernemer in Nederland of in andere landen van de EU activiteiten verricht, moet u over uw omzet waarschijnlijk btw afdragen. Maar ook als u geen btw-ondernemer bent, krijgt u te maken met btw. De btw op uw aankopen is dan een kostenpost. Inmiddels kennen meer dan 130 landen een btw of een daarmee te vergelijken heffing. In de huidige tijd van globalisatie zult u steeds vaker geconfronteerd worden met btw-regelgeving, zowel in Nederland als daarbuiten.  

De regelgeving op het gebied van btw is de afgelopen jaren erg ingewikkeld geworden. Elke branche kent haar eigen vraagstukken op btw-gebied. Dit vraagt specialistische kennis die aanwezig is bij de btw-specialisten van CMS. Of het nu gaat om btw-vraagstukken bij vastgoedtransacties, bij internationaal handels- en dienstenverkeer, of bij ‘not-for-profit’-organisaties, we zetten onze specifieke kennis en ervaring graag in om uw btw-positie te optimaliseren.

Onze btw-specialisten werken nauw samen met advocaten en notarissen binnen CMS en de internationale CMS-organisatie. Zij begeleiden en adviseren u bij het beperken van de gevolgen van btw-heffing, bij uw transacties en bij de optimalisering van uw fiscale positie. In discussies of procedures met de fiscus zal de inzet altijd gericht zijn op het beste resultaat voor uw organisatie.  Daarnaast kunnen onze btw-specialisten praktijkgerichte btw-trainingen voor uw personeel verzorgen en uw organisatie doorlichten op besparingsmogelijkheden en/of fiscale risico’s binnen uw organisatie in kaart brengen. Ook helpen zij u graag bij het verzorgen van verzoeken over btw-teruggaaf.

Lees meer Lees minder
Sub­scri­be to Tax to­pics
March 2020
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
At the start of the 2020s, the roles of cor­po­ra­te tax plan­ning and re­gu­la­ti­on are un­der in­cre­a­sing scru­ti­ny as ques­ti­ons of ethics and cor­po­ra­te ci­ti­zens­hip con­ti­nue to ri­se up the com­mer­ci­al and tra­de po­li­cy agen­da.Tax be­ha­vi­our is now a ma­jor fea­tu
March 2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the tax sy­s­tem?

Feed

Toon alleen
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
09/03/2020
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2019
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
30/04/2019
Ver­keer­de af­slag; pro­beer om te draai­en
14/03/2019
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2018
Wet OB 1968, WBR
29/08/2018
Ver­huur on­roe­ren­de zaak door hol­ding kan lei­den tot vol­le­dig btw-af­trek­recht
29/08/2018
Op­tie btw-be­las­te ver­huur kan niet met te­rug­wer­ken­de kracht
29/08/2018
Ook bij sa­le-and-lea­se­back trans­ac­tie met vast­goed 37d Wet OB (over­dracht...
06 juni 2018
Tax avoi­dan­ce in a glo­ba­li­sed world
01/05/2018
Ex orien­te lux
26/04/2018
Geen 37d bij ver­koop ver­huurd kan­toor­com­plex door pro­ject­ont­wik­ke­laar aan...
10/11/2017
Voor een vast­goed­deal naar de cor­po­ra­te no­ta­ris: daar zit een fis­ca­list...