Home / Nieuws / CMS publiceert rapport 'Connected Future' over in...

CMS publiceert rapport 'Connected Future' over infratech

22/11/2018

Elektrische voertuigen, energieopslag, smart mobility en digitale infrastructuur bieden veel investeringsmogelijkheden in de wereld van infratech. Dat blijkt uit het rapport 'Connected Future' dat CMS vandaag publiceert.Het rapport benadrukt de uitdagingen die komen kijken bij het overbruggen van de verschillen tussen de tech- en infrastructuursector: de snelheid van ontwikkeling en uitrol, het verschil in houding ten opzichte van risico, en de bereidheid alternatieve omzetmodellen te omarmen.Ook is de mate waarin verschillende landen ontvankelijk zijn voor technologische innovaties onderzocht. Het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld zijn rol als wereldwijde broedplaats voor innovatie in infrastructuur stevig aan het verankeren, met dank aan vooruitstrevende reguleringskaders. Nederland is haar positie als een van de koplopers op het gebied van elektrische voertuigen verder aan het verstevigen. En Singapore is de proeftuin voor nieuwe technologieën aan het worden door het bloeiende start-up-ecosysteem en gunstige wetgeving.Kristy Duane, partner en co-head van het Infrastructure & Project Finance-team bij CMS in het Verenigd Koninkrijk: Een radicale transformatie van de infrastructuursector is aanstaande. Overheden, organisaties en investeerders die de interactie tussen digitale infrastructuur, elektrische voertuigen, energieopslag en smart mobility begrijpen, zijn de spelers die de kansen zullen verzilveren die onze connected future gaat bieden.Digitale infrastructuur Als het gaat om de digitale infrastructuur worden in het rapport vier trends gesignaleerd:

 1. Investeerders in infrastructuur zien steeds meer mogelijkheden op het gebied van alternatieve netwerkaanbieders (altnets).
 2. Het kapitaal dat in altnets wordt geïnvesteerd, zal waarschijnlijk toenemen nu altnets een groter marktaandeel krijgen.
 3. Door 5G kunnen langetermijninvesteringen in vervolgprojecten worden gedaan.
 4. Sommige markten in de wereld zullen bijzonder aantrekkelijke kansen bieden op het gebied van internetpenetratie. Singapore bijvoorbeeld is veel verder op het gebied van digitale ontwikkeling dan andere markten.

Het rapport benadrukt dat, gezien de huidige en voorspelde groei in dataverkeer, de snelle uitbreiding van Internet of Things-apparaten en het ontstaan van nieuwe technologieën zoals machine learning en zelfrijdende voertuigen, een snelle evolutie van breedbandnetwerken onvermijdelijk is. De verwachte capaciteiten van 5G zullen tot een doorbraak van nieuwe technologieën leiden die mainstream zullen worden. Naar verwachting zullen 5G-netwerken tot verbeteringen in draadloze ruimten leiden: lagere kosten voor het verzenden van data, substantieel hogere datasnelheden en een lage latentie.

Cecilia van der Weijden, partner en hoofd van het Energy-team bij CMS in Nederland: Omdat veel van de gecreëerde en tussen verbonden apparaten gedistribueerde data in de cloud opgeslagen zal worden, wordt verwacht dat datacenters nog belangrijker worden. Als data- en energiehub en toegangspoort naar de noordwestelijke Europese markt, zal Nederland een belangrijke rol spelen in het faciliteren van de digitalisering in de energiesector door flexibeler netbeheer, vraag- en aanbodmanagement en de integratie van duurzame bronnen.

Elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur De volledige omarming van elektrische voertuigen (EV’s) is de laatste jaren steeds sneller gegaan. Nederland is een van de meest belovende EV-markten in de wereld en dat is mede te danken aan de (lokale) overheidsstimuleringsmaatregelen via wet- en regelgeving. Nederland heeft het hoogste aandeel in publiek toegankelijke slow chargers in Europa. Het totale aantal oplaadpunten in Nederland is toegenomen van 400 in 2010 naar 113.630 in 2017. In tegenstelling tot Noorwegen komen in de Nederlandse markt plug-in hybrid electric vehicles (PHEV’s) vaker voor dan battery electric vehicles (BEV’s). In 2017 waren van de in totaal 119.332 in Nederland geregistreerde elektrische voertuigen 98.217 PHEV’s, terwijl slechts 21.115 BEV’s waren.

Het rapport van CMS toont de volgende hoofdtrends op het gebied van EV's:

 1. Toename in de vraag is cruciaal om te pleiten voor een nieuwe infrastructuur. Meer vraag zal autoproducenten aanmoedigen om de productie en ontwikkeling van EV’s drastisch te intensiveren.
 2. Olie- en gasmaatschappijen steunen EV’s nu.
 3. Modellen voor slimme infrastructuur en vehicle-to-grid zullen doorslaggevend zijn bij het succes van EV’s.
 4. Landen die qua regelgeving EV’s sterk aanmoedigen, zullen de revolutie op het gebied van elektrische mobiliteit aanvoeren.

Smart mobility

Smart mobility behelst een breed scala aan technologiegedreven transformaties die de transportsector opnieuw vormgeven. Digitale mobiliteitsplatforms zoals apps voor ride-hailing en ride-sharing (gezamenlijk bekend als ‘Mobility-as-a-Service’ of MaaS) gaan de strijd aan met traditionele transportmodellen.

Dit zijn de hoofdtrends:

 1. Infrastructuur, zoals communicatiesystemen vehicle-to-vehicle (V2V) en vehicle-to-infrastructure (V2I), zal big data nodig hebben.
 2. Intelligente ticketsystemen en digitale spoorwegen zullen opbrengsten doen toenemen.
 3. De businessmodellen van parkeerterreinen veranderen mogelijk dusdanig dat parkeerterreinen plaatsmaken voor grote voorstedelijke parkeerterreinen die ruimte bieden voor ride-hailingvoertuigen.
 4. Door toegenomen gebruik van MaaS-modellen hebben de openbaarvervoersystemen een technologische upgrade nodig om competitief te blijven.
 5. Investering in cyber security is nodig, omdat transportinfrastructuur gevoelig zal zijn voor beveiligingsaanvallen.

Petra Heemskerk, partner en hoofd van het Mobility-team bij CMS in Nederland: Mobiliteit wordt meer en meer een uitdaging. De bestaande infrastructuur is overvol, zodat we op zoek moeten naar nieuwe en innovatieve vormen van gebruik. Die noodzaak valt samen met de opgave belangrijke stappen te zetten op het vlak van duurzaamheid. Smart mobility opent een scala aan mogelijkheden. Randvoorwaarde is daarbij wel dat publieke en private partijen intensief en fair samenwerken. Op dat vlak valt nog wel wat te winnen.

Energieopslag Opslagtechnologieën zijn van groot belang bij de energietransitie. Enkele van de voornaamste redenen zijn de mogelijkheid om de traditionele uitdagingen van netbelasting te verzachten, het intermitterende karakter van duurzame energie en het stimuleren van opschuiving naar een flexibeler en betrouwbaar gedecentraliseerd energiesysteem. Het rapport verkent de toekomst van alternatieve technologieën voor energieopslag, zoals Compressed Air Energy Storage, warmteopslag en het gebruik van blockchain om de transactie waarbij energie wordt verkocht of gekocht transparant te laten plaatsvinden.

Gebaseerd op de bevindingen van CMS laat het rapport de volgende toekomstige hoofdtrends in de markt zien:

 1. Colocatie is een aantrekkelijke mogelijkheid voor projecten op zowel het gebied van duurzame energie als traditionele energiebronnen.
 2. Blockchain en energieopslag hebben de potentie om het transactielandschap van voorziening en vraag te veranderen.
 3. Het verlagen van risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld het voldoen aan regelgeving opent deuren voor wat betreft de financiering met vreemd vermogen.
 4. Steeds vaker is het mogelijk om flexibele en kortetermijncontracten af te sluiten voor energieopslag.

Raadpleeg de volledige publicatie

Juristen

Portret vanPetra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret vanCecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam