Home / Juristen / Herman Boersen
De foto van Herman Boersen

Herman Boersen

Partner
Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Herman Boersen is belastingadviseur en hoofd van de Praktijkgroep Tax van ons kantoor. Herman heeft Fiscaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Hij is gespecialiseerd in Corporate en International Taxation. Herman adviseert onder meer bij fusies en overnames, alsmede herfinancieringen en groepsreorganisaties.

Herman heeft in het verleden reeds vijf jaar gewerkt voor ons kantoor en is sinds 1 juni 2013 opnieuw werkzaam bij CMS. In de tussentijd heeft Herman gewerkt voor Citco. Als directielid en verantwoordelijk voor fiscale zaken, heeft hij gewerkt op de Nederlandse Antillen, in Luxemburg, Duitsland en Nederland.

Meer Minder

Herman Boersen is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
08 juli 2020
CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
24 september 2020
We­bi­nar War­ran­ty & In­dem­ni­ty in­su­ran­ce | Claim Chal­len­ges
Ap­pe­ti­te for war­ran­ty and in­dem­ni­ty in­su­ran­ce (W&I in­su­ran­ce) has seen a mar­ket wi­de in­crea­se in re­cent ye­ars and that trend con­ti­nues. This is see­ping through in­to an in­crea­sed amount of claims un­der W&I in­su­ran­ce po­li­cies on the Dut­ch mar­ket.
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
10 april 2017
CMS Ex­pert Gui­de to trans­fer pri­cing ru­les and TP law
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on trans­fer pri­cing ru­les and TP law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
4/02/2020
An­ton Lou­win­ger treedt toe als part­ner bij CMS
10/01/2020
CMS be­ge­leidt dea­ler­hol­ding Broek­huis bij over­na­me He­ron Au­to
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast